11

Jako každý rok si stručně připomeneme, jakým způsobem nejlépe vygenerujete a vytisknete ze Školy OnLine přihlášky na SŠ, a to velmi snadno a rychle přímo ze Školní matriky pomocí modulu Tiskové sestavy. Tímto způsobem můžete generovat jak přihlášky s vyplněnými údaji o škole, kam se žák hlásí, tak i verzi přihlášky, kam si žáci školu doplňují sami. Zároveň došlo v letošním roce k několika technickým vylepšením v tisku přihlášek, po kterých volalo mnoho škol.

 

Jak tedy postupovat? Nejprve zkontrolujte v menu Ostatní - Tiskové sestavy - Seznam sestav, že máte nakopírovány aktuální vzory přihlášek - pokud sestavy aktuální nejsou, pak u každé "zastaralé" sestavy uvidíte malý žlutý trojúhelník s vykřičníkem. Ten říká, že je k dispozici aktuálnější verze sestavy. Pokud tedy sestavu ještě nemáte, nebo se jedná o starší verzi, nakopírujte si sestavu novou a to na záložce „Tiskové sestavy Školy OnLine“. Zde vyberete složku Administrace a poté podsložku Školní matrika. V pravé části obrazovky označte požadovanou sestavu (nejčastěji to bude zřejmě „Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník“ Ostatní přihlášky se liší pouze ročníkem, ze kterého se žák na SŠ hlásí, či textem "s údaji o zaevidované škole"). V dialogovém okně, které se poté otevře, můžete upravit název sestavy. Dále přesuňte pomocí jednoduchých šipek do pravého okna role uživatelů, kteří budou mít oprávnění tuto sestavu tisknout (v tomto případě doporučuji administrátora a třídního učitele, případně výchovného poradce, apod.). Ponechte zaškrtnutá obě zaškrtávací políčka a nakonec stiskněte tlačítko Uložit. Tím máte sestavu nakopírovanou a můžete přistoupit k samotnému tisku.

 

Tisk probíhá ze Školní matriky, kde si pomocí filtru vyberete celou třídu nebo i celý ročník (samozřejmě můžete vyfiltrovat podle příjmení i třeba jen jednoho žáka – toto záleží pouze na vás). Pokud například chcete vytisknout přihlášky pro celou třídu IX.A, pak zadáte do filtru „Třída“ „rovná se“ „IX.A“ a stisknete „Zobrazit“.

 

Jakmile se Vám zobrazí seznam požadovaných žáků, stisknete tlačítko se symbolem tiskárny vpravo dole po seznamem.

 

V následujícím dialogu stiskněte tlačítko „Generovat“ u sestavy „Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník“. Vzápětí se otevře nové okno prohlížeče (je nutné mít povolená vyskakovací okna) a v tomto již uvidíte hotovou přihlášku, či přihlášky, připravené k tisku. A zde přichází ke slovu vylepšení zmiňované v úvodu článku - v horní části okna nad vygenerovanou sestavu naleznete několik nově přidaných přepínačů. Jejich pomocí můžete ovlivnit některé údaje tištěné na přihlášce - například adresu, či telefon na zákonného zástupce. Chcete-li přepínače použít, jednoduše vyberte potřebné hodnoty, kliknete na tlačítko odeslat a sestava se okamžitě změní dle nastavení přepínačů. Stejně tak je možné pomocí přepínače nastavit, zda chcete na přihlášce tisknout růžové podbarvení - pokud totiž nemáte k dispozici barevnou tiskárnu, je možné vydat žákům přihlášky i černobíle. Tuto skutečnost zmiňuje samo MŠMT v pokynech k přijímacímu řízení, byť jsou barevné přihlášky uváděny jako vhodnější.

 

Tisk provedete pomocí tlačítka „Tisknout“ v levém horním rohu obrazovky, případně můžete hotovou sestavu uložit pro pozdější tisk, a to pomocí tlačítka Uložit. Zde máte na výběr z několika různých formátů souborů – pro účely tisku doporučujeme přihlášky ukládat ve formátu pdf.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...