13

Již jen několik málo dnů zbývá na předání dat o žácích ze školních matrik. Letos bylo předávání zahájeno 1. dubna a data musí být předána do pátku 15. dubna. Předávání probíhá na serveru MŠMT na adrese https://matrika.uiv.cz/matrikas/, kde také v horní části stránky pod jednotlivými symboly naleznete aktuální pokyny pro předávání, číselníky a další užitečné informace.

Věříme, že většina škol již data úspěšně předala, nicméně pokud se data teprve předávat chystáte, zkontrolujte si, zda máte ve Škole OnLine správně vyplněné kontaktní údaje a to jak na osobu předávající data, tak na školu. Tyto údaje se předávají na MŠMT společně s daty a slouží k tomu, aby vás MŠMT mohlo kontaktovat v případě nesrovnalostí.

Kontaktní údaje na předávající osobu (telefon a e-mail) vyplníte na kartě zaměstnance a to v menu Administrace - Osobní data - Učitelé (v případě administrátora, který není učitelem, jsou to Ostatní uživatelé). Kontaktní údaje školy vyplníte v menu Administrace - Nastavení - Vlastnosti organizace, kde ve spodní části formuláře kliknete na editační tlačítko (s tužkou) a opět doplníte telefon a e-mail.

Pokud při jednotlivých kontrolách, ať již přímo v aplikaci Škola OnLine, či na serveru MŠMT narazíte na chybu, se kterou si nebudete vědět rady, kontaktujte nás. A to nejlépe na e-mailu hotline@skolaonline.cz (pokud je to možné, přiložte chybový protokol), případně od 8 do 16 hodin na telefonním čísle 378 229 460, rádi Vám pomůžeme.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...