14

Škola OnLine není jen systémem evidenčním a vzdělávacím, ale v poslední době se snažíme být i systémem integračním a umožňovat komunikaci všech systémů, které se na škole používají. Jedním z příkladů může být i propojení se systémem Školní program, o kterém Vám zde něco napíše ředitel základní školy v Dubné, PhDr. Václav Meškan, Ph.D.:

 

V roce 2014 jsme přešli na Školu Online ze zastaralého desktopového informačního systému, který měl velmi omezené funkce a nebyl dostupný přes internet. Cloudové řešení systému Škola Online bylo, vzhledem k nevyhovujícímu stavu našeho školního serveru, naší podmínkou pro výběr nového systému. Školu Online jsme spustili v průběhu jara. Během prvního měsíce jsme zprovoznili v testovacím režimu elektronickou žákovskou knížku a elektronickou třídní knihu. Od září školního roku 2014/2015 jsme pak systém spustili naostro a hned do něj umožnili přístup nejen učitelům, ale i rodičům a žákům. Někteří učitelé systém začali využívat i jako sklad výukových materiálů. Oceňují ale i možnost zadávat skrze systém žákům domácí úkoly. Pro ověřování znalostí žáků využíváme i modul testů, který učitelům šetří čas při opravování.

Ačkoliv jsme školou v obci, jenž má jen necelých patnáct set obyvatel, všichni účastníci si na systém rychle zvykli a troufám si tvrdit, že rádi jeho výhod využívají. Reakce rodičů byla při zavedení Školy Online okamžitě velmi pozitivní a rovněž učitelé se s novým prostředím rychle sžili a výhody systému si chválí. O výhodách, které systém Škola Online přináší vedení školy oproti dřívější složité administrativě, není třeba mluvit.

I tato pozitivní zpětná vazba přispěla k tomu, že jsme se od tohoto školního roku rozhodli pro další technickou novinku, kterou používá řada škol v okolí. Jedná se o Školní program – systém, který řeší tzv. chytrý svačinový automat. Ten umožňuje rodičům prostřednictvím internetu vybrat, které zboží si může jejich dítě z automatu koupit a kolik může v automatu utratit. Prostřednictvím chytrého automatu také pohodlně řešíme výdej dotovaných mléčných výrobků v rámci projektu mléko do škol. Výhodou je, že jsme k obsluze automatu mohli využít naše stávající stravovací čipy. Školní program ale nabízí i další služby, které se chystáme spustit v nadcházejících letech – jmenovitě transparentní evidenci zálohových plateb rodičů, docházkový systém včetně otevírání šaten a skříněk pomocí čipu a družinový docházkový systém.

Dobrou zprávou pro nás bylo, že oba systémy jsou propojené, takže rodiče se k evidencím dostanou přes jeden systém a jedno přihlášení. Pro naší školu je zásadní, aby aplikace, které se na škole používají, vzájemně spolupracovaly. Myslíme si totiž, že administrátoři nemají zbytečně trávit čas tím, že budou spravovat více agend se stejnými údaji o žácích.  Stejně jako učitelé, žáci, ani rodiče nemají být zatěžováni znalostní interních systémů školy a celou řadou uživatelských jmen a hesel do několika systémů. Propojení Školy OnLine a Školního programu toto splňuje a umožňuje rodičům nejen to, aby sledovali hodnocení a docházku, nahlíželi na rozvrh, suplování, ale i to, aby mohli u svého dítěte sledovat a řídit co si objednává v automatu a na jaké školní akce jsou vynakládány finanční prostředky z „konta“ žáka.

PhDr. Václav Meškan, Ph.D.
Ředitel školy
ZŠ a MŠ DubnéVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...