26

V poslední době zaznamenáváme zvýšené množství dotazů, jak postupovat v případech, kdy se žák vzdělává na jedné škole, odejde na školu jinou a poté se zase vrátí na školu původní. V takovémto případě je vždy nutné založit žákovi novou kartu. Její založení si můžete výrazně zjednodušit, pokud nakopírujete osobní údaje z karty původní. Postup je následující:

 

  • V menu Administrace - Osobní data - Školní matrika se zobrazí nejprve formulář filtru. Do něj vyberete v řádku Příjmení možnost „obsahuje“ a vepište příjmení a totéž proveďte pro křestní jméno žáka. Poté kliknete na tlačítko „zobrazit“ v levé dolní části obrazovky:

  • Otevře se formulář školní matrika, kde je potřeba zrušit zaškrtnutí zobrazení pouze aktivních žáků dle zadaných kritérií:

  • Po zrušení „fajfky“ se zobrazí vyhledávaný žák. Klikem do prázdného políčka před „tužkou“ označíte celý řádek, z rozbalovací nabídky vyberete „kopírování karty“ a kliknete na tlačítko „vyvolat akci“:

  • Zobrazí se následující obrazovka, kde jsou uvedeny základní údaje kopírovaného žáka a ve spodní části informace k převodu. Údaje zkontrolujete a pokud nesouhlasí, vyberete správný údaj z rozbalovací nabídky. Vyplníte datum pro kopírování karty a kliknete na tlačítko „pokračovat“. (Doporučujeme zde vyplnit datum, ke kterému budete žáka zařazovat do třídy.)

  • Nyní se Vám zobrazí tabulka s kopírovanými údaji. Po jejich kontrole již stačí potvrdit tlačítkem „Vytvořit kopii žáka/ studenta“:

  • Aplikace vám zobrazí potvrzení o úspěšném uložení údajů a kopii karty.

  • Nyní můžete žáka zařadit do třídy běžným způsobem.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...