20

Dle aktuálně platné vyhlášky 3/2015 Sb. se nyní nacházíme v přechodném období, kdy je možno vysvědčení stále ještě tisknout na vzory platné dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015 Sb. (tj. včetně vyhlášky 86/2013 Sb. a ostatních pozměňujících předpisů) a nebo mohou školy dle svého uvážení již použít vzory platné dle vyhlášky 3/2015 Sb. 

Tyto dva způsoby tisku jsou v některých ohledech dosti odlišné a proto se na každý z nich podíváme v samostatném článku. Pro oba způsoby tisku však platí, že doporučujeme využít "bianco" tiskopisy (tedy prázdný list papíru s vodoznakem, lipovými listy a malým státním znakem), které mají v nabídce mimo jiné společnosti SEVT, Optys a Oftis.

Pokud tedy plánujete tisknout vysvědčení dle starších vzorů (lze je tisknout i na bianco) klikněte na článek Tisk vysvědčení dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015 Sb., kde je popsán tisk a vzory dostupné ve Škole OnLine dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015 Sb. Tento způsob je možné používat až do 30. 9. 2017.

Pokud chcete vydávat vysvědčení již na tiskopisech platných dle vyhlášky 3/2015 Sb.(také lze tisknout na bianco), tedy s kolonkou pro generování QR kódu, klikněte na článek Tisk vysvědčení dle vyhlášky 3/2015 Sb.. Tento způsob tisku je možné používat od 15. 1. 2015.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce nebyly vydány nové pokyny pro vyplňování vysvědčení, zůstávají stále v platnosti starší Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách, Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích a nově nyní přibylo Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů na vysvědčeních a dalších dokladech o vzdělání .Enter Title

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...