01

V tomto článku se podíváme na tisk vysvědčení "postaru", tedy dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015 Sb. Postup tisku je pro základní školy i pro střední školy (ročníková vysvědčení) prakticky shodný, liší se v podstatě pouze použitými vzory.

Samotný tisk vysvědčení probíhá v menu Ostatní - Tiskové sestavy - Tisk vysvědčení, kde si vybereme pololetí a třídu. Na zobrazeném formuláři máme možnost pomocí zelených šipek posouvat předměty, přeřazovat předměty z povinných do nepovinných, či říci, že je vůbec nechceme tisknout (červený křížek). Předměty jsou zde ve výchozím nastavení řazeny dle číselníku předmětů (Rozvrh - Předměty - Předměty). Doporučujeme tedy v tomto číselníku určitě nastavit pořadí jednotlivých předmětů, pokud pořadí není nadefinováno, jsou předměty seřazeny abecedně a je potřeba je seřadit pomocí již výše zmiňovaných zelených šipek.

Po seřazení předmětů je nutno vyplnit ještě datum na vysvědčení pro první a druhé pololetí. !!!POZOR!!! pokud škola vydala žákům za 1. pololetí pouze Výpis z vysvědčení, je nutno obě kolonky nastavit na červnové datum, žáci totiž vysvědčení za obě pololetí obdrží právě až v červnu!!!

Nakonec vyberete ze seznamu dostupných vzorů příslušnou sestavu a stisknete tlačítko Generovat vysvědčení. (Pokud v tomto seznamu žádný vzor vysvědčení nevidíte, je potřeba si jej nejprve nakopírovat. Postup kopírování tiskových sestav je popsán v uživatelské příručce. Sestavy vysvědčení najdete ve složce Ostatní evidence - Vysvědčení. Po stisku tlačítka Generovat vysvědčení se v novém okně otevře hotové vysvědčení. Některé vzory obsahují v horní části přepínače, pomocí kterých je možné vysvědčení ještě donastavit - typicky je to možnost proškrtnutí některého pololetí, či nastavení, zda chceme, či nechceme tisknout jméno ředitele a třídního učitele - tato nastavení se však u jednotlivých sestav liší, je potřeba se tedy vždy podívat, zda některé z nich právě nepotřebujete. Použití přepínače je velmi prosté - vyberete ze seznamu požadovanou hodnotu a stisknete tlačítko Odeslat - vybrané nastavení se ihned promítne do vygenerovaných vysvědčení.

Posledním krokem je uložit hotová vysvědčení do formátu PDF - toto nastavení je doporučené u vysvědčení typu "bianco" a nezbytně nutné při tisku do předtištěného tiskopisu. V levé horní části obrazovky klikněte na možnost Uložit a vyberte formát Adobe PDF, v následujícím dialogu zkontrolujte, zda máte kvalitu tisku nastavenu na 100dpi a kvalitu obrázku na 100% a uložte hotová vysvědčení kamkoli do svého počítače. Získaný soubor otevřete, dejte tisk a v tiskovém dialogu vyberte možnost "Skutečná velikost" - bez tohoto nastavení není možné vytisknout vysvědčení do předtištěných vzorů a i při tisku na bianco tímto postupem dosáhnete lepšího výsledku.

Při tisku vysvědčení pro deváté ročníky základních škol a odpovídající ročníky na víceletých gymnáziích je potřeba před samotným tiskem vysvědčení zaevidovat u žáků "sériová čísla vysvědčení". Postup najdete v článku Evidence sériových čísel u vysvědčení, která dokládají získané vzdělání - dle 223/2005 Sb.

Seznam sestav vhodných pro tisk vysvědčení pro základní školy:

 • SEVT 49 882 0 - ZŠ klasifikace - list A (bianco)
 • SEVT 49 882 0 - ZŠ klasifikace - list A + 1 x SEVT 49 886 0 - ZŠ list B (2. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 882 0 - ZŠ klasifikace - list A + 2 x SEVT 49 886 0 - ZŠ list B (2. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 883 0 - ZŠ klasifikace - list A 10
 • SEVT 49 883 0 - ZŠ klasifikace - list A 10 (bianco)
 • SEVT 49 884 0 - ZŠ klasifikace - list A 20
 • SEVT 49 884 0 - ZŠ klasifikace - list A 20 (bianco)
 • SEVT 49 845 (852) 1 - ZŠ - list A - slovní hodnocení (1. pololetí)
 • SEVT 49 845 (852) 1 - ZŠ - list A - slovní hodnocení (1. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 845 (852) 1 - ZŠ - list A - slovní hodnocení (2. pololetí)
 • SEVT 49 845 (852) 1 - ZŠ - list A - slovní hodnocení (2. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 845 (852) 1 - ZŠ - list A - slovní hodnocení v uzávěrce jedn. předmětů (1. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 845 (852) 1 - ZŠ - list A - slovní hodnocení v uzávěrce třídního (1. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 845 1 - pro 1 stupeň ZŠ - slovní hodnocení - list A (2. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+B - slovní hodnocení (1. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+B - slovní hodnocení (2. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+B - slovní hodnocení v uzávěrce jedn. předm. (1. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+B - slovní hodnocení v uzávěrce jedn. předm. (2. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+B - slovní hodnocení v uzávěrce třídního (1. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+B - slovní hodnocení v uzávěrce třídního (2. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+2xB - slovní hodnocení (1. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+2xB - slovní hodnocení (2. pololetí, bianco)
 • SEVT 49 886 0 ZŠ - list B (1. pololetí, bianco) - slovní hodnocení v uzávěrce jednotlivých předmětů
 • SEVT 49 886 0 ZŠ - list B (1. pololetí, bianco) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
 • SEVT 49 886 0 ZŠ - list B (2. pololetí, bianco) - slovní hodnocení v uzávěrce jednotlivých předmětů
 • SEVT 49 886 0 ZŠ - list B (2. pololetí, bianco) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
 • SEVT 49 886 0 ZŠ - list B (1. pololetí) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
 • SEVT 49 845 0 - Základní škola speciální - slovní hodnocení v uzávěrce jedn. předmětů (bianco)
 • SEVT 49 845 0 - Základní škola speciální - slovní hodnocení v uzávěrce třídního (bianco)

Seznam sestav vhodných pro tisk vysvědčení pro střední školy:

 • SEVT 49 853 0 - Střední školy 18 předmětů
 • SEVT 49 853 0 - Střední školy 18 předmětů (bianco)
 • SEVT 49 854 0 - Střední školy 16 předmětů
 • SEVT 49 854 0 - Střední školy 16 předmětů (bianco)
 • SEVT 49 855 0 - Střední školy 30 předmětů (bianco)
 • SEVT 49 857 0 - Střední školy hodnocení klasifikací a slovním hodnocením (bianco)


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým podílem ke komfortnímu používání Školy OnLine přispívá i jejich odborně erudovaná, ochotná a prakticky nonstop fungující technická podpora.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...