30

Abychom Vám usnadnili práci, přistoupili jsme v aplikaci ke změně evidence počtu let povinné školní docházky. Doposud probíhala evidence této hodnoty každý rok.

Nyní nově evidujeme v aplikaci pouze jednu hodnotu a to počet let splněné povinné školní docházky k datu zahájení vzdělávání žáka na Vaší škole. Tuto kolonku najdete na kartě žáka na záložce Probíhající vzdělávání pod datem zahájení vzdělávání:

 

Hodnota pole Počet let splněné školní docházky k datu zahájení vzdělávání na Vaší škole byla v aplikaci přednastavena (podle nejnovější hodnoty původní položky Počet let splněné školní docházky a podle data a způsobu zahájení vzdělávání žáka na Vaší škole). Vzhledem k této změně Vám pro letošní rok doporučujeme před vlastním tiskem vysvědčení si sestavy s vysvědčením zkušebně vygenerovat a zkontrolovat na nich, zda mají žáci správně uveden počet let splněné povinné školní docházky. V případě, že nikoli, upravte konkrétním žáků kolonku Počet let splněné školní docházky k datu zahájení vzdělávání na jejich kartě v matrice dle skutečnosti.

Pro první ročníky (které budou mít hodnotu nastavenu na 0) je možno použít Hromadné nastavení položek.

Uvedeme si jednoduché příklady:

1) Pokud žák zahájil docházku na Vaší škole v prvním ročníku, bude mít v této kolonce hodnotu 0 a všechny ostatní roky se do vysvědčení (a do dat odesílaných na MŠMT) dopočítávají automaticky, na formuláři se bude stále zobrazovat hodnota 0.

2) Pokud žák zahájil docházku na Vaší škole během školního roku přestupem z jiné školy během docházky do čtvrtého ročníku, bude mít v této kolonce uvedenu hodnotu 3, další školní roky se do vysvědčení (a dat odesílaných na MŠMT) dopočítávají automaticky, na formuláři se bude stále zobrazovat hodnota 3.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...