21

Nový školní rok 2016/2017 přinesl výrazné změny ve vedení školní matriky, a to především ve vztahu k žákům se zdravotním postižením nebo nějakým znevýhodněním. Co vše bude tedy nutné evidovat jinak než dosud?

 

Sociální znevýhodnění

MŠMT dosud sledovalo pouze to, zda je žák sociálně znevýhodněn. Nově bude nutné evidovat i důvod přiznání sociálního znevýhodnění. Namísto příznaku se tak na kartě žáka budete moci setkat s výběrovým seznamem, ze kterého bude nutné zvolit jednu z následujících hodnot:

·         bez vlivu kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek

·         SVP vyplývají převážně z kulturního prostředí žáka

·         SVP vyplývají z kombinace obou faktorů uvedených pod body K a Z

·         SVP vyplývají převážně z dopadu jiných životních podmínek žáka do vzdělávání

V případě, že měl žák nastavené sociální znevýhodnění již dříve, bude se u žáka zobrazovat „sociální znevýhodnění (neakt.)“. U takového žáka bude však nutné zvolit některou z výše uvedených hodnot a to tak, aby platila zpravidla již od 1. 9. 2016!

 

Vzdělávání podle RVP ZV

Dříve MŠMT sledovalo žáky, kteří se vzdělávají podle RVP ZV, přílohy pro lehká mentální postižení. Od 1. 9. 2016 však dochází ke změně ve způsobu vykazování. Namísto příznaku se tak na kartě žáka budete moci setkat s výběrovým seznamem pojmenovaným „Vzdělávání podle RVP ZV“, ze kterého bude nutné zvolit jednu z následujících hodnot:

·         bez upraveného vzdělávacího programu

·         s upraveným RVP ZV podle přílohy pro LMP

·         RVP ZV s upraveným obsahem a sníženými výstupy pro mentálně postižené

Máte-li na škole žáky 1. stupně ZŠ, kde platné doporučení zakládá nárok na vzdělávání v souladu s RVP ZV  - přílohou pro LMP, budete u takovýchto žáků muset změnit nastavení na hodnotu „RVP ZV s upraveným obsahem a sníženými výstupy pro mentálně postižené” a to zpravidla s platností od 1. 9. 2016.

Hodnota „RVP ZV s upraveným obsahem a sníženými výstupy pro mentálně postižené” se týká i všech nově diagnostikovaných žáků ZŠ.

 

Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

Evidence doporučení představuje nejzásadnější změnu ve školní matrice pro školní rok 2016/2017. Na všechny mateřské, základní, střední, vyšší odborné školy, konzervatoře, školní družiny a školní kluby, které navštěvují žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními ve stupni 2 až 5, se totiž vztahuje povinnost předávat MŠMT statistický výkaz R 43-01.

Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře bude platit, že výkaz R 43-01 bude sestavován na základě individuálních dat o žácích, která budou předávána spolu se stávajícími daty o žácích. Ve Škole OnLine pak vznikne samostatná evidence doporučení a podpůrných opatření. S ohledem na velký rozsah této evidence a odlišnost způsobu vykazování žáků s podpůrnými opatřeními bude tomuto tématu věnován samostatný článek na našem webu.

 

Více informací naleznete v dokumentu Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik, který MŠMT zveřejnilo na svém webu v pondělí 19. září 2016.

 

Všechny výše uvedené novinky a změny jsou v aplikaci Škola OnLine dostupné nejpozději od 26. 9. 2016.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...