01

Na všechny mateřské, základní, střední, konzervatoře, vyšší odborné školy, školní družiny a školní kluby, které navštěvují žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními ve stupni 2 až 5, se vztahuje povinnost předávat MŠMT statistický výkaz R 43-01. V tomto článku se podíváme jak správně evidovat v systému Škola OnLine jednotlivá doporučení tak abyste jej následně bez problému předali ve formě individuálních anonymizovaných statistických dat na servery MŠMT.

V první řadě je nutné si uvědomit, že do výkazu se zahrnují pouze žáci, které školské poradenské zařízení nově diagnostikovalo po 1. 9. 2016. Tedy žáci, kteří mají doporučení vystavené před datem 1. 9. 2016 nebudou evidováni postupem, který je zmiňován dále.

Nově vydaná doporučení mají rozsah několika listů A4 s přibližně následující podobou a strukturou (ke stažení zde). Tato doporučení je možné v systému Škola OnLine evidovat následujícími způsoby:

  • skrze kartu žáka (Administrace – Osobní data – Školní matrika), kde na detailu žáka v pravém spodním rohu formuláře naleznete tlačítko „Doporučení“,
  • přes formulář „Doporučení ke vzdělávání“, který je přístupný skrze menu „Administrace – Osobní data“.

Oba dva postupy Vás navedou ke stejnému cíli. Odlišují se pouze tím, že v prvním případě se nám zobrazí pouze doporučení žáka, se kterým jsme pracovali v rámci školní matriky.

 

Evidenci doporučení zahájíme kliknutím na tlačítko „Nové doporučení“.

 

Po zobrazení formuláře vyplňujeme postupně všechny položky v něm obsažené. S vyplněním základních údajů o doporučení vám pomůže tento ukázkový soubor doporučení (ke stažení zde), kde jsou barevně zvýrazněny příslušné položky, které jsou v této části evidence relevantní. V poznámkách k jednotlivým polím jsou umístěny podrobnější instrukce k vyplnění.

Po vyplnění základních údajů o doporučení klikněte na tlačítko „Uložit“. Formulář Vám následně umožní zaevidovat informace o jednotlivých podpůrných opatřeních. Podpůrná opatření vkládáme do systému postupně ať již kliknutím na tlačítko „Uložit a nové“ po ukončení evidence jednoho podpůrného opatření, nebo „Nové podpůrné opatření“.

Za účelem zjednodušení práce opět přikládáme ukázku doporučení se zvýrazněními položkami sledovanými pro jedno konkrétní podpůrné opatření (ke stažení zde), které se do evidence promítne následovně:

V následujícím vzorovém doporučení (ke stažení zde) jsou pak zvýrazněny všechny položky podpůrných opatření, které je nutné do Školy OnLine postupně zadat. Platí přitom, že jedna řádka v souboru odpovídá jednomu doporučení.

Po zaevidování všech podpůrných opatření budeme mít v systému evidovány všechny údaje z doporučení a můžeme přejít např. na formulář "Administrace - Export dat - Export ze školní matriky pro MŠMT" za účelem správnosti evidence.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...