09

Od školního roku 2016/2017 se mění náležitosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a  průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a z  vyhlášky č. 353/2016 Sb., o  přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen „vyhláška“). Více naleznete v tomto odkazu.

V tomto článku si tedy ukážeme, jak zaevidujeme školu, na kterou se žák hlásí a které změny se promítly do nových přihlášek.

Školu, na kterou se žák hlásí, zaevidujeme přímo na jeho kartě, na záložce „Další vzdělávání“, kde klikneme na tlačítko „Nový záznam“:

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazí se nám tato tabulka, kde nově evidujeme jednotnou zkoušku a stupeň podpůrných opatření (více informací naleznete v dokumentu "Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek" v bodě 4 na tomto odkazu) :


 
Po zaevidování všech potřebných údajů vše uložíme, a klikneme na tlačítko „Zavřít“, případně použijeme tlačítko „Uložit a zavřít“ (Pozn.: nezavírejte okno pomocí křížku.)

Zobrazí se nám tato tabulka se zaevidovanými školami:

Nyní si nakopírujeme tiskovou sestavu „Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník s údaji o škole“. Najdeme ji v menu Ostatní/ Tiskové sestavy/ Seznam sestav ve složce Administrace/ Školní matrika na záložce Tiskové sestavy Školy OnLine:

 

 

 

 

 

 

Přihlášky na SŠ lze generovat přímo ze školní matriky. Tímto způsobem můžete generovat jak přihlášky s vyplněnými údaji o škole, kam se žák hlásí, tak i verzi přihlášky, kam si žáci školu doplňují sami.

V menu Administrace - Osobní data - Školní matrika si pomocí filtru vyhledáte třídu, či přímo konkrétního žáka (samozřejmě můžete označit pro tisk i jednoho žáka či pomocí tlačítka Ctrl + kliknutí myši označit žáků více – toto záleží pouze na vás). Jakmile se Vám zobrazí seznam požadovaných žáků, stisknete tlačítko se symbolem tiskárny vpravo dole pod seznamem.

V následujícím dialogu stiskněte tlačítko „Generovat“ u sestavy „Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník s údaji o škole“:

 

 

 

Vzápětí se otevře nové okno prohlížeče (je nutné mít povolená vyskakovací okna) a v tomto již uvidíte hotovou přihlášku, či přihlášky, připravené k tisku.

V horní části okna nad vygenerovanou sestavu naleznete několik nově přidaných přepínačů. Jejich pomocí můžete ovlivnit některé údaje tištěné na přihlášce - například adresu, či telefon na zákonného zástupce. Chcete-li přepínače použít, jednoduše vyberte potřebné hodnoty, klikněte na tlačítko odeslat a sestava se okamžitě změní dle nastavení přepínačů. Stejně tak je možné pomocí přepínače nastavit, zda chcete na přihlášce tisknout barevné podbarvení - pokud totiž nemáte k dispozici barevnou tiskárnu, je možné vydat žákům přihlášky i černobíle. Tuto skutečnost zmiňuje samo MŠMT v pokynech k přijímacímu řízení, byť jsou barevné přihlášky uváděny jako vhodnější.

 
 

 

Tisk provedete pomocí tlačítka „Tisknout“ v levém horním rohu obrazovky, nicméně konkrétně u přihlášek na střední školu (a vysvědčení) doporučujeme sestavu nejprve uložit ve formátu pdf:

a teprve poté tisknout. Výsledná přihláška pak bude vytištěna ve vyšší kvalitě.

Novinky v přihlášce:

  • stupeň podpůrného opatření
  • pořadí škol je nově závislé na datu termínu konání talentové zkoušky, neovlivňujete pořadí zobrazení na přihlášce nastavením příznaku „Pořadí zájmu“

 

  • v letošním roce se nevypisuje IZO školy ale nově RED IZO

  • dalším novým příznakem, v případě že přihlášku vypisuje škola, je automatické zašktrnutí „Potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení školou“Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...