04

V návaznosti na novou vyhlášku vydanou MŠMT na konci minulého roku došlo i ve Škole OnLine k aktualizaci vzorů tiskopisů přihlášek na střední školy.

Školám, které mají u vzorů tiskových sestav přihlášek na SŠ zapnutý příznak „Automaticky aktualizovat“ proběhne aktualizace automaticky ihned po nasazení nových vzorů. Pokud příznak „Automaticky aktualizovat“ zapnutý nemáte a u přihlášky se zobrazí upozornění žlutým trojúhelníkem, stačí starý vzor smazat a z tiskových sestav Školy OnLine nakopírovat vzory aktuální.

Jedná se o následující vzory přihlášek, které naleznete  v menu Ostatní – Tiskové sestavy – Seznam sestav ve složce Administrace/Školní matrika/Přihlášky ke vzdělávání a zápisový lístek:

1.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník

2.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník s údaji o zaevidované škole

3.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník

4.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník s údaji o zaevidované škole

5.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník

6.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník s údaji o zaevidované škole

7.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník

8.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník s údaji o zaevidované škole

9.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník

10.  Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole

Nově byly rovněž vytvořeny následující vzory přihlášek:

1.    Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník

2.    Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník s údaji o škole

3.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník

4.    Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník s údaji o zaevidované škole

Zároveň byla upravena tisková sestava "Zápisový lístek (SEVT 49 140 0)" dle aktuálně platné vyhlášky č. 353/2016, aby obsahovala školní rok, pro který se daný zápisový lístek vydává.

Podrobnosti k legislativním změnám jsou dostupné na stránkách MŠMT na tomto odkazu.

Postup jak zaevidujeme školu, na kterou se žák hlásí naleznete v  tomto článku.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...