01

Již za měsíc bude jako každý rok spuštěn ostrý server pro sběr dat ze školní matriky. Od 7. března si můžete otestovat svá data na kontrolním serveru MŠMT a to na adrese https://profa.uiv.cz/matrikas/. Postup tohoto kontrolního sběru je shodný jako při ostrém, pouze se tato data nikam neodesílají. Během tohoto "cvičného" předání dat provede server MŠMT kontroly konzistence a faktického obsahu dat a Vy tak máte možnosti si předem dohledat a opravit všechny případné chyby.

Po zahájení ostrého sběru pak již jen bez problémů nahrajete svá správná data na ostrý server MŠMT a  sestavíte si v klidu a včas potřebné výkazy. Ostrý sběr dat bude probíhat jako vždy na serveru https://matrika.uiv.cz/matrikas/ a to od 1. 4. 2017 do 15. 4. 2017. Aktuální pokyny ke sběru dat  naleznete na obou výše uvedených odkazech a to v horním barevném pruhu pod písmenem „P“.

!!! Pozor !!! Při jarním sběru dat se na MŠMT předávají pouze dva soubory - základní soubor a soubor "a" (o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, který zahrnuje jak stará, tak nová doporučení PPP), nebudete tedy předávat soubor "b" (podpůrná opatření) a tento soubor se Vám v aplikaci ani nevygeneruje.

Pokud máte z předání dat na MŠMT obavy, můžete se přihlásit na naše školení.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...