25

Na konci roku 2016 představilo MŠMT nové vzory tiskopisů přihlášek na SŠ. Tato změna byla nutné  v návaznosti na novou vyhlášku č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Nově se na tiskopisech můžeme setkat s políčky pro jednotnou přijímací zkoušku, nebo přiznaná podpůrná opatření ke konání přijímacího řízení. Nové je i pole pro tisk QR kódu.

MŠMT však v samotné vyhlášce, ani v následně vydaných vysvětlivkách k přihláškám nespecifikovalo, co má toto pole obsahovat. Zeptali jsme se proto za Vás pana Rudela, odborného referenta MŠMT pro oblast přijímacího řízení, jak se to má s tímto polem.

Dle jeho vyjádření počítají skutečně nové přihlášky s možností tisku grafického QR kódu, který by mohl středním školám snížit administrativu spojenou s organizací přijímacího řízení. MŠMT však dosud nespecifikovalo doporučení, jak by měl QR kód vypadat a jaké informace by měl obsahovat. MŠMT počítá s vydáním takového metodického doporučení až později a předpokládá jeho aktivní využití až v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ v roce 2018/2019. Aby se předešlo zmatkům, doporučuje pan Rudel pro letošní rok pole ponechat zcela prázdné.

V souladu s doporučením MŠMT tak na přihlášky v současné době QR kód netiskneme. Jakmile však MŠMT definuje standard pro výměnu informací mezi školami, jsme připraveni na tuto skutečnost reagovat a zajistit tisk QR kódu na přihlášky.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...