28

S přibývajícími žáky, kteří jsou nově diagnostikování školskými poradenskými zařízeními a s blížící se matrikou je mezi uživateli Školy OnLine velmi aktuální dotaz "Jak poznám, co je skryto v identifikátoru znevýhodnění žáka, který je uveden v Doporučení z poradny?" Zkusíme se tedy podívat, jak můžete snadno rozklíčovat co kód obsahuje.

 

Pokyny pro předání dat na MŠMT (ke stažení ZDE - citace je za strany 24) říkají k indentifikátoru toto:

Jedná se o složený 7 až 13místný kód, tvořený podle vzorce ABbCcDEFfGgHh (8. až 13. pozice nemusí být vyplněna, může obsahovat kódy případných dalších zdravotních znevýhodnění), kde písmeno:

 • A označuje příznak souběžného postižení více vadami a nabývá hodnot:
  0 = bez souběžného postižení více vadami
  1 = souběžné postižení více vadami podle § 16, odst. 9 školského zákona
 • Bb je kód pro převažující zdravotní znevýhodnění podle § 16 školského zákona (číselník RAZN)
 • Cc je kód pro další zdravotní znevýhodnění podle § 16 školského zákona (číselník RAZN)
 • D je kód vlivu kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek žáka na vzdělávání, který nabývá hodnot:
  0 – bez vlivu kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek,
  K – SVP vyplývají převážně z kulturního prostředí žáka,
  Z – SVP vyplývají převážně z dopadu jiných životních podmínek žáka do vzdělávání,
  V – SVP vyplývají z kombinace obou faktorů uvedených pod body K a Z
 • E je kód pro označení nadání žáka a nabývá hodnot:
  0 – žák bez identifikovaného nadání nebo mimořádného nadání,
  1 – žák s identifikovaným nadáním, s potřebou PO,
  2 – žák s identifikovaným mimořádným nadáním, s potřebou PO,
 • Ff Hh mohou být kódy dalších zdravotních znevýhodnění podle číselníku RAZN.

Kód znevýhodnění sestavuje výhradně školské poradenské zařízení a uvádí ho v Doporučení. Škola kód přepíše nebo zkopíruje do své školní evidence. Do budoucna se uvažuje o možnosti přímého načtení dat odeslaných z poradenského zařízení do školní evidence (ve Škole OnLine již připravujeme).

Zmiňovaný číselník RAZN je volně dostupný na stránkách MŠMT, stáhnout si jej můžete ZDE (jedná se o Excelovou tabulku, která obsahuje všechny číselníky, je nutné si zobrazit právě číselník RAZN).

Nezapomeňte, že pokud má žák v Doporučení ke vzdělávání identifikátor znevýhodnění a Vy jej zaevidujete do aplikace v menu Administrace - Osobní data - Doporučení pro vzdělávání (nebo na jeho kartě pomocí tlačítka Doporučení), pak již na kartě žáka v sekci Zdravotní postižení neměníte žádné údaje - zde by vše mělo zůstat, tak jak to bylo nastaveno, než jste dostali nové Doporučení. Tedy opět přesně dle Pokynů MŠMT k předání dat:

Položka POSTIZ1, příp. POSTIZ2 se vyplňuje u žáků, kteří mají Doporučení poradenského zařízení vydáno do 31. 8. 2016, a ze kterého vyplývá zdravotní znevýhodnění podle § 16, odst. 9 (mentální, sluchové, zrakové nebo tělesné postižení, souběžné postižení více vadami, autismus či vady řeči, vývojové poruchy učení a chování).

U žáků, kteří mají doporučení ŠPZ s přiznanými podpůrnými opatřeními platné od 1. 9. 2016 se vyplňuje identifikátor znevýhodnění, tj. položka ID_ZNEV. Obsah položek POSTIZ1, POSTIZ2 zůstane původní, nebo, u nových žáků, se vloží do položky POSTIZ1=00, bez postižení. Údaje z těchto položek se dále nezpracovávají, zpracovává se identifikátor znevýhodnění, ID_ZNEV.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...