30

Legislativa již celou řadu let připouští tisk vysvědčení na „prázdný papír“, kde je pouze vodoznak se státním znakem a lipovými listy. Proč je namísto standardního vysvědčení s předtištěnými kolonkami a popisky výhodnější pro tisk vysvědčení používat právě bianco tiskopisy? 

Velkou výhodou bianco tiskopisů je to, že není potřeba řešit, zda se Vaše tiskárna „trefí“ do předtištěných kolonek – stačí během tisku vysvědčení v aplikaci vybrat, že chcete tisknout na bianco tiskopis a aplikace vytiskne i veškeré kolonky, názvy předmětů a podobně.

Další nespornou výhodou je omezení druhů tiskopisů potřebných pro tisk vysvědčení. Tisknete-li na bianco tiskopis, není potřeba mít tiskopisy zvlášť například pro slovní hodnocení a zvlášť pro hodnocení známkami. Na stejný tiskopis se tiskne vysvědčení se známkami i vysvědčení se slovním hodnocením.

Bianco tiskopisy řeší i poměrně časté legislativní změny vysvědčení, kdy se mění texty na nich uváděné. Bianco vysvědčení, které obsahuje pouze vodoznak s malým státním znakem a lipovými listy, tímto neduhem netrpí, protože o dotisk aktuální podoby všech náležitostí vysvědčení se postará aplikace sama.

Pro žáky, kteří ještě nedokončili základní školu, a na běžná ročníková vysvědčení SŠ budete potřebovat bianco vysvědčení o rozměrech 210 x 297 mm. (Zakoupit si jej můžete zde: SEVT 49999900, OPTYS 3020 nebo Oftis TSk-0019 ZS.)

Pro žáky, kteří úspěšně dokončili základní vzdělávání, budete nově potřebovat bianco tiskopis pro vysvědčení dokládající stupeň získaného vzdělání (tedy deváté ročníky a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Ten má rozměry jen 210 x 280 mm a v současné době jej lze objednat  u společnosti SEVT pod názvem „Bianco s vodoznakem a číslováním - závěrečné vysvědčení pro ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia“ a číslem tiskopisu 71149998500. U společnosti OPTYS je tento vzor dostupný pod názvem „Bianco s vodoznakem a číslováním - závěrečné vysvědčení pro ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia, maturitní v." a číslem tiskopisu 3064". Z názvu je patrné, že se jedná o tiskopis, který se používá i pro tisk maturitních vysvědčení a závěrečného vysvědčení v učebních oborech. Pro tisk výučního listu a diplomu VOŠ lze použít například bianco tiskopis od společnosti SEVT s názvem „Bianco diplom, výuční list - malý státní znak + lipové listy, číslování, pro tisk QR kódu" a objednacím číslem 71149998900.

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...