19

Dle aktuálně platné vyhlášky 3/2015 Sb. se nyní nacházíme v přechodném období, kdy je možno vysvědčení stále ještě tisknout na vzory platné dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015 Sb. (tj. včetně vyhlášky 86/2013 Sb. a ostatních pozměňujících předpisů) a nebo mohou školy dle svého uvážení již použít vzory platné dle vyhlášky 3/2015 Sb.

Tyto dva způsoby tisku jsou v některých ohledech dosti odlišné a proto se na každý z nich podíváme v samostatném článku. Pro oba způsoby tisku však platí, že doporučujeme využít "bianco" tiskopisy (tedy prázdný list papíru s vodoznakem, lipovými listy a malým státním znakem), které mají v nabídce mimo jiné společnosti SEVT, Optys a Oftis.

Pokud tedy plánujete tisknout vysvědčení dle starších vzorů (lze je tisknout i na bianco) klikněte na článek Tisk vysvědčení dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015 Sb., kde je popsán tisk a vzory dostupné ve Škole OnLine dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015 Sb. Tento způsob je možné používat až do 30. 9. 2017.

Pokud chcete vydávat vysvědčení již na tiskopisech platných dle vyhlášky 3/2015 Sb.(také lze tisknout na bianco), tedy s kolonkou pro generování QR kódu, klikněte na článek Tisk vysvědčení dle vyhlášky 3/2015 Sb.. Tento způsob tisku je možné používat od 15. 1. 2015.

Pro letošní rok byly nově vydány jak Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od roku 2016/2017, tak i  Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích (naposledy aktualizováno 20. 6. 2017). Pravidla pro generování QR kódů pro žáky, kteří úspěšně ukončili stupeň vzdělání jsou popsána v Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů na vysvědčeních a dalších dokladech o vzdělání.

Další informace najdete na těchto odkazech:

Zadávání výchovných opatření a tisk pochval na vysvědčení

Evidence sériových čísel u vysvědčení, která dokládají získané vzdělání - dle 3/2015 Sb.

Evidence sériových čísel u vysvědčení, která dokládají získané vzdělání - dle 223/2005 Sb.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...