22

Při tisku vysvědčení se na nás obracíte s celou řadou dotazů. Odpovědi na ty nejčastější z nich přinášíme právě v tomto článku.

 

Potřebuji vytisknout vysvědčení pro žáka základní školy, který je hodnocený z 11 povinných předmětů. Mohu použít vzor vysvědčení „A 10“?

Toto bohužel není možné.  Žákovi se totiž vytiskne pouze 10 prvních povinných předmětů. Na tomto tiskopisu vysvědčení je totiž omezený počet řádek pro tisk povinných předmětů omezený na 10. S ohledem na vyhlášku není na tento typ vysvědčení možné tisknout více povinných předmětů a je nutné pro takového žáka použít vzor „A 20“ s 20 řádky, na povinné předměty.

 

Chci vytisknout žákům 9. tříd vysvědčení s QR kódem. Udělám to stejně jako v případě žáků nižších ročníků?

Pokud chcete tisknout žákům 9. ročníku vysvědčení s QR kódem, musíte postupovat podle vyhlášky 3/2015 Sb. ta říká, že vysvědčení o dosažení vzdělání se tisknou na listy formátu 210 x 280 mm. Jedná se tedy o tiskopisy, které mají odlišný formát oproti standardním vysvědčením!

Objednat si je můžete např. u společnosti SEVT, která je má v nabídce pod označením „Bianco s vodoznakem a číslováním - závěrečné vysvědčení pro ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia, maturitní v.“. Na tento tiskopis pak budete tisknout s pomocí sestavy „Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco)“.

Pokud tento tiskopis nemáte, můžete letos naposledy využít přechodného ustanovení vyhlášky a žákům vytisknout vysvědčení podle původní vyhlášky 223/2005 Sb. a s tím je nutné počítat i při výběru tiskové sestavy (tj. nebude používat ty, které jsou označené např. „ZŠ klasifikace – list A 20“).

 

Chci vytisknout vysvědčení s QR kódem, ale to se mně netiskne správně – je posunuté a oříznuté. Co dělám špatně?

Problém je v menším rozměru tiskopisu, který neodpovídá klasickému papíru o velikosti A4 (210 x 297 mm), ale je velký pouze 210 x 280 mm. Pokud v nastavení tiskárny nenastavíte rozměry papíru 210 x 280 mm (např. z důvodu že to tiskárna neumožňuje), může docházet k chybnému tisku.

V první řadě doporučujeme ověřit následující:

1.       Tisknete vysvědčení z aplikace Adobe Reader? Pokud ne, doporučujeme nainstalovat a používat právě tuto aplikaci. Ostatní prohlížeče PDF souborů mohou mít problém s přesností pozicování objektů na stránce s vysvědčením.

2.       Po vyvolání tisku v aplikaci Adobe Reader ověřte, zda máte nastaven tisk ve skutečné velikosti (v případě jiných nastavení může docházet k neočekávaným deformacím)

 

 

Pokud máte nastavení provedeno korektně, doporučujeme Vám kontaktovat podporu dodavatele tiskárny a konzultovat s ním nastavení papíru o vlastní velikosti (210 x 280 mm) pro Váš typ tiskárny:

Kontakty na přední dodavatele tiskáren:

 

Proč se mně tiskne na vysvědčení jméno bývalého ředitele?

Vstupte na formulář „Administrace – Nastavení – Vlastnosti organizace“. Klikněte na tlačítko u pole „Ředitel/Rektor“. V nově zobrazeném okně ověřte, zda zde figuruje jméno aktuálního ředitele a ke správnému datu. Pokud ne, můžete nového ředitele přidat tlačítkem „Nový záznam“.

 

Proč se mně na vysvědčení netiskne ředitel?

Pravděpodobně nemáte ředitele nastaveného, nebo žák nemá uloženou uzávěrku třídního učitele. Postupujte prosím následovně:

1.       Vstupte na formulář „Hodnocení – Uzávěrky – Uzávěrka třídního učitele“. Zvolte pololetí, třídního učitele a třídu podle toho, kde se problém projevuje.  Po kliknutí na tlačítko „Zobrazit“ se zobrazí tabulka s žáky. Ověřte prosím, že u všech řádek je uvedený stav „uloženo“ nebo „potvrzeno“. Pokud ne, na tomto formuláři rovnou uzávěrku třídního učitele zadat a následně uložit, resp. uložit a potvrdit.

2.       Vstupte na formulář „Administrace – Nastavení – Vlastnosti organizace“. Klikněte na tlačítko u pole „Ředitel/Rektor“. V nově zobrazeném okně ověřte, zda zde figuruje jméno aktuálního ředitele a ke správnému datu. Pokud ne, můžete nového ředitele přidat tlačítkem „Nový záznam“.

 

Proč se mně na vysvědčení netiskne místo vydání vysvědčení?

Pravděpodobně nemáte místo nastavené, nebo žák nemá uloženou uzávěrku třídního učitele. Postupujte prosím následovně:

1.       Vstupte na formulář „Hodnocení – Uzávěrky – Uzávěrka třídního učitele“. Zvolte pololetí, třídního učitele a třídu podle toho, kde se problém projevuje.  Po kliknutí na tlačítko „Zobrazit“ se zobrazí tabulka s žáky. Ověřte prosím, že u všech řádek je uvedený stav „uloženo“ nebo „potvrzeno“. Pokud ne, na tomto formuláři rovnou uzávěrku třídního učitele zadat a následně uložit, resp. uložit a potvrdit.

2.       Vstupte na formulář „Administrace – Nastavení – Vlastnosti organizace“. Ověřte, zda je nastavená hodnota v poli „Obec „v“…“.

 

Tento článek budeme průběžně doplňovat podle toho s jakými otázkami se na nás budete obracet...

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...