30

S koncem školního roku přichází i vhodný čas na ukončení vzdělávání žákům/studentům, kteří z Vaší školy odcházejí a v příštím školním roce již nastoupí na jinou školu, či se zapojí do pracovního procesu.

Ukončování žáků/studentů má svá přesná pravidla, která jsou stanovena platnou legislativou a podrobně jsou popsána v dokumentu Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik - jedná se o dokument ve formátu pdf a níže zmiňované informace naleznete na straně 11 pod názvem položky UKONDAT.

Pokyny tedy ke standardním případům ukončení říkají toto:

Základní škola

Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání ve víceleté střední škole, jsou žáky školy do 31. 8. příslušného školního roku, pak je zaznamenán přestup do víceleté SŠ.

Žáci, kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání, přestávají být žáky školy 30. 6., přestože pro jiné účely (např. státní sociální podpory) mohou být považováni za žáky školy do 31. 8. příslušného školního roku.

Žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a konají opravnou zkoušku nebo budou hodnoceni v náhradním termínu, jsou žáky školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud jim nebylo povoleno opakování ročníku.

Střední škola, VOŠ a konzervatoř:

Datum, kdy žák/student úspěšně vykonal předepsanou zkoušku (v případě maturitní zkoušky datum uvedené na maturitním vysvědčení), se v matrice uvede jako datum zkoušky i datum ukončení vzdělávání.

Nevykoná-li žák úspěšně maturitu, závěrečnou zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v řádném termínu, zůstává žákem školy do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Totéž platí pro studenty posledního ročníku VOŠ, kromě vzdělávání ve vzdělávacím programu s délkou 3,5 roku, ve kterém přestávají být studenty 31. ledna, pokud nevykonají absolutorium v řádném termínu.

Dále jsou v pokynech uvedeny s příklady mnohé standardní i nestandardní situace a je zde podrobně popsáno jejich řešení.

Jak tedy provedete ukončení žáků/studentů přímo ve Škole OnLine? Je to velmi jednoduché:

  1. vstoupíte ve školním roce 2016/2017 do menu Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti ve třídě
  2. vybereme příslušnou třídy, do které chodil dnes již bývalý žák Vaší školy
  3. zde kliknete na tlačítko "Odebrat žáky/studenty"
  4. v následujícím formuláři vyplníte správné datum ukončení (viz. výše)
  5. vyberete správný kód ukončení (také viz. výše)
  6. zleva doprava přesunete všechny žáky, které chcete ukončit se stejným datem a kódem
  7. odebrání dokončíte tlačítkem Uložit
Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...