17

V průběhu příštího týdne dojde k úpravě hlavního menu aplikace. Tato úprava je prvním krokem k avizovanému zjednodušení a zpřehlednění celé aplikace Škola OnLine.

Nejviditelnější změnou menu se stane samostatné vyčlenění některých dosavadních podřízených sekcí do samostatných modulů. Konkrétně se jedná o Evidenci osob, tedy školní matriku a evidenci zaměstnanců, dále o Výstupy, kam patří tiskové sestavy, tisk vysvědčení a další dokumenty, Komunikaci (mezi uživateli systému) a Přijímací řízení, pokud evidujete zápis do 1. tříd, příjímací řízení či maturitní nebo závěrečné zkoušky a absolutoria. U některých modulů dojde pouze ke změně názvu, například Docházka se změní na Třídní knihu, Ostatní na Ostatní moduly nebo Administrace na Správa aplikace.

 

Také se uskuteční přesun některých konkrétních funkcí. V modulu Evidence osob a v sekci Školní matrika tak uživatel najde kromě žáků školy a jejich zákonných zástupců také číselník tříd, evidenci doporučení pro vzdělávání, evidenci úrazů, soupis vydaných zápisových lístků, ale i export dat ze školní matriky pro MŠMT a změnových export podpůrných opatření do výkazu R 44-99. Na jednom místě tak uživatel najde všechny funkce a formuláře, jež souvisejí se správou osobních údajů o žácích školy.

Na základě popsaných změn proběhne rovněž úprava struktury uživatelské příručky a podpory, aby odpovídaly novému členění systému. Jsme přesvědčeni, že se rychle zorientujete a provedené změny Vám usnadní pedagogickou činnost a vedení školní administrativy.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...