11

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, též nazývané jako GDPR, dopadne v květnu příštího roku i na školy. Pojďme si nyní povědět o čem toto evropské nařízení pojednává a jak na něj můžete připravit Vaši školu.

 

Co je GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též GDPR) je EU legislativa, která vstoupí v účinnost dne 25. 5. 2018. Cílem této právní normy je maximálně chránit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Obecné nařízení je platné pro všechny státy Evropské

unie (včetně Islandu, Norska a Lichtenštejnska) a sjednocuje tak ochranu osobních údajů v celém evropském prostoru. V českém právním prostředí Obecné nařízení nahradí od 25. května 2018 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Co se pro školy změní?

GDPR v mnohém navazuje na stávající českou legislativu, v mnoha aspektech ji však rozšiřuje. Obecné nařízení definuje povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů a deklaruje práva subjektů údajů jako například právo na informace o zpracovávaných datech, právo na výmaz, omezení zpracování či přenositelnost osobních údajů. Zcela novým institutem je pak zřízení funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů, které bude povinné pro všechny veřejné subjekty a pro vybrané správce a zpracovatele. Další novou povinností správce je hlásit všechny bezpečnostní incidenty s osobními daty dozorovému orgánu do 72 hodin. V neposlední řadě zavádí nová legislativa přísné sankce za porušení pravidel GDPR a to až ve výši 20 mi. EUR.

 

Koho se GDPR týká?
Týká se všech – občanů, firem, veřejných institucí i škol. Osobní data budou například lépe a zodpovědněji chráněna a nebudou moci být beztrestně zneužita ke komerčním účelům. Na druhou stranu zavedení přísných pravidel GDPR do praxe bude složitým procesem.

 

Chcete se začít připravovat na GDPR?

Naší snahou je napomoci školám a vzdělávacím institucím v úspěšné implementaci ochrany osobních údajů tak, aby po 25. 5. 2018 jejich procesy plně vyhovovaly nařízení a osobní údaje o žácích a studentech byly shromažďovány a zpracovávány po právu, tedy v nezbytně nutném rozsahu a s přiměřenou péčí. Připravili jsme pro Vás proto sérii odborných seminářů o GDPR, které jsou určeny pro ředitele školy. Více informací o školeních naleznete zde.

 

Máte zájem o více informací?

Naši specialisté pro vás připravili celou řadu aktuálních informací o ochraně osobních údajů. Navštivte web https://gdpr.skolaonline.cz a jistě se dozvíte mnoho užitečného.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...