25

V dřívějším článku „Změny v tisku vysvědčení od 1. 10. 2017“ jsme vás informovali o změnách v tisku vysvědčení pro letošní rok. V tomto článku Vám doporučíme vhodné tiskopisy a tiskové sestavy pro tisk ročníkových vysvědčení dle platné legislativy.

 

Vysvědčení, či výpisy z vysvědčení za 1. pololetí

V prvním pololetí doporučujeme využít možnost výpisů z vysvědčení, které se tisknou na běžný kancelářský papír. Výhody tohoto postupu jsou zjevné – škola nemusí řešit, jaké tiskopisy v pololetí nakoupí, učitelé nemusí hlídat, zda všichni žáci vysvědčení v pořádku vrátili a rodiče dostanou na výpisu veškeré potřebné informace a mohou si jej ponechat.

Výpis z vysvědčení vytisknete v aplikaci stejně jako klasické vysvědčení, pouze při jeho tisku vyberete tiskovou sestavu, jejíž název začíná „Výpis z vysvědčení…“ a do tiskárny založíte namísto tiskopisů s vodoznakem klasický kancelářský papír.

Vysvědčení za 2. pololetí

V druhém pololetí je již samozřejmě nezbytné vydat vysvědčení na správném tiskopisu a v předepsané podobě. Pro tisk vysvědčení je v současné době nejvhodnější používat takzvané bianco tiskopisy – jedná se o čistý list papíru s vodoznakem (lipové listy + malý státní znak), tento tiskopis nabízejí například společnosti SEVT, OPTYS a OFTIS v různých cenových relacích.

Velkou výhodou bianco tiskopisů je hlavně to, že není potřeba řešit, zda se Vaše tiskárna „trefí“ do předtištěných kolonek – stačí během tisku vysvědčení v aplikaci vybrat, že chcete tisknout na bianco tiskopis a aplikace vytiskne i veškeré kolonky, názvy předmětů a podobně. Další nespornou výhodou je omezení druhů tiskopisů potřebných pro tisk vysvědčení. Tisknete-li na bianco tiskopis, není potřeba mít tiskopisy zvlášť například pro první a druhý stupeň ZŠ. A posledním, ale zdaleka ne nejmenším přínosem je to, že nemusíte neustále sledovat, kolik kterých tiskopisů Vám zbývá se strachem, že se změní legislativa a tyto draze nakoupené tiskopisy budete muset vyhodit a nakoupit nové – u bianco tiskopisů se legislativní změny projeví v tiskové sestavě ve Škole Online, ale vy můžete stále tisknout na stejný „prázdný“ list papíru s vodoznakem.

Vysvědčení za 2. pololetí – žáci, kteří získali základní vzdělání (9. ročník)

Speciální kapitolou je tisk vysvědčení pro úspěšné žáky devátých ročníků – jejich vysvědčení je o 17 mm kratší, což ne každá tiskárna zvládne bez potíží vytisknout. Jak si můžete vyzkoušet, zda právě Vaše tiskárna nebude při tisku stávkovat, jsme popsali v článku „Vyzkoušejte si v předstihu tisk vysvědčení s QR kódem pro žáky 9. ročníků“, bianco tiskopis pro tato vysvědčení lze objednat  například u společnosti SEVT nebo u  společnosti OPTYS. Z názvu obou tiskopisů je patrné, že se jedná o tiskopis, který se používá i pro tisk maturitních vysvědčení a závěrečného vysvědčení v učebních oborech středních škol.

Jak vybrat nejvhodnější tiskovou sestavu?

S výběrem správné tiskové sestavy a jejím nakopírováním Vám pomůže náš pomocník, kterého najdete v menu Výstupy – Vysvědčení – Výběr vzoru ročníkového vysvědčení. Pokud budete za 1. pololetí chtít vydat výpisy z vysvědčení, najdete je v menu Výstupy – Tiskové sestavy – Seznam sestav, na záložce Tiskové sestavy Školy OnLine ve složce Tiskové sestavy Školy OnLine\Ostatní evidence\Vysvědčení a výpisy z vysvědčení\Základní školy (nebo Střední školy).

Pokud jste sestavy dle vyhlášky 3/2015 Sb používali pro tisk vysvědčení již v loňském roce, doporučujeme zkontrolovat, zda jsou Vámi stažené sestavy aktuální (u každé sestavy v seznamu je na pravé straně zobrazeno datum její poslední aktualizace). Pokud aktuální nejsou, stáhněte si sestavy nové.

V aplikaci jsou Vám v tuto chvíli k dispozici níže uvedené tiskové sestavy pro tisk vysvědčení a výpisů z vysvědčení:

Základní školy a základní školy speciální:

Dostupné vzory vysvědčení Tisk do předtisku Tisk na bianco
ZŠ klasifikace - list A ano ano
ZŠ klasifikace - list A 10 ano ano
ZŠ klasifikace - list A 20 ano ano
ZŠ slovní hodnocení - list A (1. pololetí) ano ano
ZŠ slovní hodnocení - list A (2. pololetí) ano ano
ZŠ - list B (1. pololetí) ano ano
ZŠ - list B (2. pololetí)  ano ano
Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole ano ano
ZŠ slovní hodnocení - list A + 1xB (1. pololetí) ne ano
ZŠ slovní hodnocení - list A + 1xB (2. pololetí) ne ano
ZŠ slovní hodnocení - list A + 2xB (1. pololetí) ne ano
ZŠ slovní hodnocení - list A + 2xB (2. pololetí) ne ano
ZŠ klasifikace - list A 10 - polské ne ano

 

Dostupné vzory výpisů z vysvědčení
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) – polský
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení bez tabulky s předměty
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí)
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí, jednostránkový)
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně)
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně, jednostránkový

 

Střední školy:

Dostupné vzory vysvědčení Tisk do předtisku Tisk na bianco
Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů ano ano
Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 předmětů (získání stupně vzdělání) ne ano
Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 30 povinných předmětů (bianco) ne ano
Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – klasifikací i slovním hodnocením ne ano
Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – slovní hodnocení ne  ano

 

Dostupné vzory výpisů z vysvědčení
Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí)
Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - klasifikace a slovní hodnocení
Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení
Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí, jednostránkový)

 Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...