25

V dřívějším článku „Změny v tisku vysvědčení od 1. 10. 2017“ jsme vás informovali o změnách v tisku vysvědčení pro letošní rok. V tomto článku Vám doporučíme vhodné tiskopisy a tiskové sestavy pro tisk ročníkových vysvědčení dle platné legislativy.

 

Vysvědčení, či výpisy z vysvědčení za 1. pololetí

V prvním pololetí doporučujeme využít možnost výpisů z vysvědčení, které se tisknou na běžný kancelářský papír. Výhody tohoto postupu jsou zjevné – škola nemusí řešit, jaké tiskopisy v pololetí nakoupí, učitelé nemusí hlídat, zda všichni žáci vysvědčení v pořádku vrátili a rodiče dostanou na výpisu veškeré potřebné informace a mohou si jej ponechat.

Výpis z vysvědčení vytisknete v aplikaci stejně jako klasické vysvědčení, pouze při jeho tisku vyberete tiskovou sestavu, jejíž název začíná „Výpis z vysvědčení…“ a do tiskárny založíte namísto tiskopisů s vodoznakem klasický kancelářský papír.

Vysvědčení za 2. pololetí

V druhém pololetí je již samozřejmě nezbytné vydat vysvědčení na správném tiskopisu a v předepsané podobě. Pro tisk vysvědčení je v současné době nejvhodnější používat takzvané bianco tiskopisy – jedná se o čistý list papíru s vodoznakem (lipové listy + malý státní znak), tento tiskopis nabízejí například společnosti SEVT, OPTYS a OFTIS v různých cenových relacích.

Velkou výhodou bianco tiskopisů je hlavně to, že není potřeba řešit, zda se Vaše tiskárna „trefí“ do předtištěných kolonek – stačí během tisku vysvědčení v aplikaci vybrat, že chcete tisknout na bianco tiskopis a aplikace vytiskne i veškeré kolonky, názvy předmětů a podobně. Další nespornou výhodou je omezení druhů tiskopisů potřebných pro tisk vysvědčení. Tisknete-li na bianco tiskopis, není potřeba mít tiskopisy zvlášť například pro první a druhý stupeň ZŠ. A posledním, ale zdaleka ne nejmenším přínosem je to, že nemusíte neustále sledovat, kolik kterých tiskopisů Vám zbývá se strachem, že se změní legislativa a tyto draze nakoupené tiskopisy budete muset vyhodit a nakoupit nové – u bianco tiskopisů se legislativní změny projeví v tiskové sestavě ve Škole Online, ale vy můžete stále tisknout na stejný „prázdný“ list papíru s vodoznakem.

Vysvědčení za 2. pololetí – žáci, kteří získali základní vzdělání (9. ročník)

Speciální kapitolou je tisk vysvědčení pro úspěšné žáky devátých ročníků – jejich vysvědčení je o 17 mm kratší, což ne každá tiskárna zvládne bez potíží vytisknout. Jak si můžete vyzkoušet, zda právě Vaše tiskárna nebude při tisku stávkovat, jsme popsali v článku „Vyzkoušejte si v předstihu tisk vysvědčení s QR kódem pro žáky 9. ročníků“, bianco tiskopis pro tato vysvědčení lze objednat  například u společnosti SEVT nebo u  společnosti OPTYS. Z názvu obou tiskopisů je patrné, že se jedná o tiskopis, který se používá i pro tisk maturitních vysvědčení a závěrečného vysvědčení v učebních oborech středních škol.

Jak vybrat nejvhodnější tiskovou sestavu?

S výběrem správné tiskové sestavy a jejím nakopírováním Vám pomůže náš pomocník, kterého najdete v menu Výstupy – Vysvědčení – Výběr vzoru ročníkového vysvědčení. Pokud budete za 1. pololetí chtít vydat výpisy z vysvědčení, najdete je v menu Výstupy – Tiskové sestavy – Seznam sestav, na záložce Tiskové sestavy Školy OnLine ve složce Tiskové sestavy Školy OnLine\Ostatní evidence\Vysvědčení a výpisy z vysvědčení\Základní školy (nebo Střední školy).

Pokud jste sestavy dle vyhlášky 3/2015 Sb používali pro tisk vysvědčení již v loňském roce, doporučujeme zkontrolovat, zda jsou Vámi stažené sestavy aktuální (u každé sestavy v seznamu je na pravé straně zobrazeno datum její poslední aktualizace). Pokud aktuální nejsou, stáhněte si sestavy nové.

V aplikaci jsou Vám v tuto chvíli k dispozici níže uvedené tiskové sestavy pro tisk vysvědčení a výpisů z vysvědčení:

Základní školy a základní školy speciální:

Dostupné vzory vysvědčení Tisk do předtisku Tisk na bianco
ZŠ klasifikace - list A ano ano
ZŠ klasifikace - list A 10 ano ano
ZŠ klasifikace - list A 20 ano ano
ZŠ slovní hodnocení - list A (1. pololetí) ano ano
ZŠ slovní hodnocení - list A (2. pololetí) ano ano
ZŠ - list B (1. pololetí) ano ano
ZŠ - list B (2. pololetí)  ano ano
Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole ano ano
ZŠ slovní hodnocení - list A + 1xB (1. pololetí) ne ano
ZŠ slovní hodnocení - list A + 1xB (2. pololetí) ne ano
ZŠ slovní hodnocení - list A + 2xB (1. pololetí) ne ano
ZŠ slovní hodnocení - list A + 2xB (2. pololetí) ne ano
ZŠ klasifikace - list A 10 - polské ne ano

 

Dostupné vzory výpisů z vysvědčení
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) – polský
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení bez tabulky s předměty
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí)
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí, jednostránkový)
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně)
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně, jednostránkový

 

Střední školy:

Dostupné vzory vysvědčení Tisk do předtisku Tisk na bianco
Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů ano ano
Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 předmětů (získání stupně vzdělání) ne ano
Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 30 povinných předmětů (bianco) ne ano
Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – klasifikací i slovním hodnocením ne ano
Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – slovní hodnocení ne  ano

 

Dostupné vzory výpisů z vysvědčení
Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí)
Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - klasifikace a slovní hodnocení
Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení
Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí, jednostránkový)

 Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...