25

Do data účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zbývají již jen 4 měsíce. Školy, které již o GDPR něco vědí, přitom odhadují, že zavedení GDPR do života školy jim zabere alespoň čtvrt roku.

 

Dle MŠMT by školy v souvislosti s GDPR měly do 25. 5. 2018 provést všechny následující kroky:

  • kontrola zpracovávaných údajů – určení, zda všechny osobní údaje se kterými škola pracuje jsou získány a je s nimi nakládáno zákonným způsobem, tzn. zda existuje právní důvod, aby škola takovéto údaje měla a pracovala s nimi
  • kontrola poskytnutých souhlasů se zpracováním – zda souhlasy získané školou od subjektů údajů splňují podmínky nové legislativy (konkrétní účel, jasná identifikace osobního údaje apod.)
  • kontrola uzavřených smluv – zejména smlouvy se zpracovateli osobních údajů (např. školní informační systém, docházkový systém, stravovací systém apod.); v případě, že smlouvy zcela chybějí nebo neodpovídají GDPR musejí školy iniciovat jejich změnu
  • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů – vyplývá přímo z Obecného nařízení, jde o osobu, která bude garantovat správnost nakládání s osobními údaji na škole
  • vytvoření funkčního systému ochrany osobních údajů – například vytvořením vnitřního předpisu školy, zavedením systému proškolení zaměstnanců apod.

Z našich zkušeností při provádění auditů vyplývá, že plné zavedení systému ochrany osobních údajů  na škole trvá skutečně několik měsíců a je nezbytné do něj zapojit nejen vedení školy, ale i učitele a administrativní pracovníky.

Námi dosud realizovaná školení GDPR naznačují, že školy zatím ochranu osobních dat spíše podceňují a neřeší v takovém předstihu, jaký si tato obsáhlá problematika vyžaduje. Hrozí tak, že celá řada škol nebude na konci května řádně připravena.

Pokud i vy patříte mezi školy, které si nejsou jisté jak vstoupit do GDPR, nebo jste řešení zatím odkládali, doporučujeme Vám navštívit náš web gdpr.skolaonline.cz. Dozvíte se zde nejen o čem GDPR je, ale i jak by měl vypadat postup zavedení na Vaší škole.

Samozřejmě nás můžete kontaktovat i na tel. čísle +420 371 655 166 nebo na emailu gdpr@skolaonline.cz, kde se můžeme podívat na GDPR v kontextu Vaší školy a doporučit optimální přístup.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...