25

Do data účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zbývají již jen 4 měsíce. Školy, které již o GDPR něco vědí, přitom odhadují, že zavedení GDPR do života školy jim zabere alespoň čtvrt roku.

 

Dle MŠMT by školy v souvislosti s GDPR měly do 25. 5. 2018 provést všechny následující kroky:

  • kontrola zpracovávaných údajů – určení, zda všechny osobní údaje se kterými škola pracuje jsou získány a je s nimi nakládáno zákonným způsobem, tzn. zda existuje právní důvod, aby škola takovéto údaje měla a pracovala s nimi
  • kontrola poskytnutých souhlasů se zpracováním – zda souhlasy získané školou od subjektů údajů splňují podmínky nové legislativy (konkrétní účel, jasná identifikace osobního údaje apod.)
  • kontrola uzavřených smluv – zejména smlouvy se zpracovateli osobních údajů (např. školní informační systém, docházkový systém, stravovací systém apod.); v případě, že smlouvy zcela chybějí nebo neodpovídají GDPR musejí školy iniciovat jejich změnu
  • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů – vyplývá přímo z Obecného nařízení, jde o osobu, která bude garantovat správnost nakládání s osobními údaji na škole
  • vytvoření funkčního systému ochrany osobních údajů – například vytvořením vnitřního předpisu školy, zavedením systému proškolení zaměstnanců apod.

Z našich zkušeností při provádění auditů vyplývá, že plné zavedení systému ochrany osobních údajů  na škole trvá skutečně několik měsíců a je nezbytné do něj zapojit nejen vedení školy, ale i učitele a administrativní pracovníky.

Námi dosud realizovaná školení GDPR naznačují, že školy zatím ochranu osobních dat spíše podceňují a neřeší v takovém předstihu, jaký si tato obsáhlá problematika vyžaduje. Hrozí tak, že celá řada škol nebude na konci května řádně připravena.

Pokud i vy patříte mezi školy, které si nejsou jisté jak vstoupit do GDPR, nebo jste řešení zatím odkládali, doporučujeme Vám navštívit náš web gdpr.skolaonline.cz. Dozvíte se zde nejen o čem GDPR je, ale i jak by měl vypadat postup zavedení na Vaší škole.

Samozřejmě nás můžete kontaktovat i na tel. čísle +420 371 655 166 nebo na emailu gdpr@skolaonline.cz, kde se můžeme podívat na GDPR v kontextu Vaší školy a doporučit optimální přístup.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...