07

Právě v tomto období začínají školy vydávat svým žákům přihlášky ke vzdělávání ve středních školách. V aplikaci jsou k dispozici aktuální vzory těchto přihlášek, a to ve variantě s údaji o zaevidované škole či bez vždy pro 4. – 10. ročník. Postup pro zkopírování přihlášky ke vzdělávání naleznete v uživatelské příručce v kapitole Tiskové sestavy před prvním použitím.

Pokud nevíte, jak přihlášku vytisknout, podrobný postup naleznete na tomto odkazu Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ.

Na základě nové vyhlášky došlo i ke změně při generování zápisových lístků. Aktuálně aplikace umožňuje použít dva způsoby tisku, a to na předtištěný vzor formuláře Zápisový lístek (SEVT 49 140 1) dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., který má rozměr klasické A4, nebo Zápisový lístek - bianco.

Postup naleznete v uživatelské příručce v části Nejčastěji generované tiskové sestavy – Zápisový lístek.

Oproti loňskému roku je v přihláškách změna v řazení škol. Pokud tedy vyplňujete žákům na přihlášky i školy, na které se hlásí, berte v úvahu následující:

Školy se na přihlášce pro první kolo již neřadí podle "Pořadí zájmu", ale podle termínu jednotné přijímací zkoušky. Jednoduše řečeno, škola, na které bude uchazeč dříve konat jednotnou přijímací zkoušku, bude na přihlášce pro 1. kolo uvedena jako první. Vzhledem k tomu, že na přihláškách se však neuvádí termín jednotné přijímací zkoušky, ale termín školní přijímací zkoušky (který daná SŠ vůbec nemusí mít) dosáhnete správného řazení právě pomocí kolonky "Pořadí zájmu". Pro školu, která má být na přihlášce uvedena jako první, zde tedy vyplníte číslici 1 a u druhé školy číslici 2.

Kompletní znění Vysvětlivek k vyplňování přihlášek ve školním roce 2017/2018 naleznete na stránkách MŠMT.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...