27

25. května vstoupilo v platnost Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR. Tomuto nařízení jsme museli přizpůsobit i podmínky poskytování zákaznické podpory aplikace Škola OnLine.

Zásadní změnou, která se týká všech uživatelů, je poskytování zákaznické podpory pouze osobám, které k tomu určí vedení školy (či administrátor aplikace) - takzvané oprávněné osoby. Pro tyto účely je nyní nově v aplikaci v menu Správa aplikace - Zákaznická podpora - Oprávněné osoby připraven formulář, kam by administrátoři měli v nejbližší době doplnit osoby, které mají oprávnění kontaktovat zákaznickou podporu. Popis práce s tímto formulářem najdete v uživatelské příručce

Druhou novinkou, která se však týká pouze škol, které mají zakoupen typ zákaznické podpory KOMFORT, je možnost povolit operátorům zákaznické podpory nahlížení do dat školy. Pro tyto účely je připraven formulář Souhlasy k přístupu do dat školy, na kterém je možné nahlížení do dat školy povolit. Všechny přístupy tak zůstanou zaevidovány jak na straně školy (v aplikaci), tak i přímo v systémech zákaznické podpory. Také popis práce s tímto formulářem je uveden v uživatelské příručce.

I přes tato nezbytná opatření se vám budeme na zákaznické podpoře snažit maximálně pomáhat a zjednodušovat vaši náročnou práci.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...