06

V září 2016 proběhly větší změny ve vykazování žáků na MŠMT, v nichž dosud některé školy tápou. Rádi bychom tedy připomněli, že pokud vykazujete žáky zdravotně či sociálně znevýhodněné, kteří nemají doporučení ze školského poradenského zařízení, je nutné jim nastavit tzv. 1. stupeň podpůrných opatření. K zadání 1. stupně podpůrných opatření není potřeba doporučení školského poradenského zařízení. K zaevidování ostatních stupňů (tedy pro 2. - 5. stupeň) již doporučení poradenského zařízení nezbytné je. V tomto krátkém přehledu si ukážeme, jak na to.

Zdravotní znevýhodnění

Na kartě žáka ve školní matrice (záložka Zdravotní postižení/omezení a nadání žáka) se v tomto případě  zaškrtne pole „Zdravotní znevýhodnění“ a uloží hodnota od požadovaného data. Dále je nutné zaevidovat podpůrné opatření prvního stupně a to tak, že po uložení hodnoty zdravotního znevýhodnění klikneme na tlačítko Doporučení (vpravo dole na kartě žáka) a na novém formuláři stiskneme tlačítko Nové doporučení. Následující formulář vyplníme takto:

Pro dokončení nastavení stiskneme Uložit a žák se od té chvíle bude vykazovat jako zdravotně znevýhodněný.

Sociální znevýhodnění

V tomto případě (pokud žák nemá doporučení z poradenského zařízení) postupujeme obdobně jako u zdravotního znevýhodnění. Na kartě žáka ve školní matrice (záložka Zdravotní postižení/omezení a nadání žáka) vybereme některou z uvedených hodnot dle situace:

  • 0 – bez vlivu kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek
  • K – SVP vyplývají převážně z kulturního prostředí žáka
  • Z – SVP vyplývají převážně z dopadu jiných životních podmínek žáka do vzdělávání
  • V – SVP vyplývají z více faktorů uvedených pod body K a Z

Vybranou hodnotu uložíme tlačítkem Uložit od požadovaného data. Poté klikneme na tlačítko Doporučení (vpravo dole na kartě žáka) a na novém formuláři stiskneme tlačítko Nové doporučení. Následující formulář vyplníme takto:

Pro dokončení nastavení stiskneme Uložit a žák se od té chvíle bude vykazovat jako sociálně znevýhodněný.

Na základě takto vykázaných údajů nemá škola nárok na žádné finanční prostředky, jedná se pouze o statistické podklady pro MŠMT. Finance je možné čerpat pouze na základě doporučení z poradny.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...