07

Vzhledem k tomu, že se blíží konec prvního a začátek druhého pololetí školního roku, upozorňujeme administrátory aplikace, že je třeba v předstihu provést několik drobných úkonů.

Prvním je převod úvazků na druhé pololetí. Jedná se o jednoduchý proces, kterým Vás aplikace provede, pokud si v menu Správa aplikace a Převod Dat vyberete "Převod úvazků mezi obdobími". Detailní nápovědu k této akci naleznete zde.

Úvazky je možné do druhého pololetí také zkopírovat v menu Rozvrh a suplování - Rozvrh - Verze rozvrhu, kdy při vytváření nové verze pro druhé pololetí zaškrtnete možnost, že chcete verzi vytvořit kopií z některé verze v prvním pololetí.

V případě, že jste již provedli zkopírování verze rozvrhu z 1. do 2. pololetí na formuláři Verze rozvrhu, neprovádějte již Převodu úvazků mezi obdobími.

Použijte tedy vždy pouze jednu z možností!

Velmi často dochází při změně pololetí též ke změnám v rozvrhu způsobenou změnou učitele u předmětu. Tu bychom pak prováděli dle povahy změn v menu „Rozvrh a suplování  – Tvorba rozvrhu“ na formulářích „Úvazky učitelů“ nebo „Tvorba rozvrhu“. V případě potřeby můžete zde nahlédnout i do uživatelské příručky.

V okamžiku, kdy je rozvrh pro druhé pololetí připraven, je potřeba jej promítnout do osobních kalendářů učitelů a žáků. Za tímto účelem vstupte do menu „Rozvrh a suplování – Tvorba rozvrhu“ vyberte "Tvorba rozvrhu". Zde ve filtru nastavte 2. pololetí, vyberte správnou verzi rozvrhu a aktualizujte rozvrh na 2. pololetí – tj. od 1. 2. 2019 do 30. 6. 2019 prostřednictvím tlačítka Aktualizovat kalendář.

Pokud výše uvedené kroky neprovedete, nejen že učitelé neuvidí jak je výuka organizována, ale navíc nebudou moci ani zadávat známky na 2. pololetí.

 

Poznámka: Termín pro uzávěrky klasifikace a docházky za 1. pololetí je možno zaevidovat na formuláři Období roku (v menu Správa aplikace – Číselníky).

 

Upozornění: Rozvrh pro 2. pololetí je potřeba nasadit s dostatečným předstihem tak, aby došlo k automatickému vygenerování záznamu např. o pololetních či jarních prázdninách dle Kalendáře organizace.

Jaké kroky je třeba provést pro správné vygenerování jarních prázdnin do Kalendáře naleznete na tomto odkazu.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...