28

Vzhledem k tomu, že termíny jarních prázdniny se liší dle krajů, je nutné, aby si jarní prázdniny nastavila v Kalendáři organizace každá škola ručně.

Předpokladem správného nastavení je včasné nasazení rozvrhu na 2. pololetí. Jak převést úvazky do druhého pololetí, naleznete v uživatelské příručce na tomto odkazu.

Poté přistupte v menu Správa aplikace - Nastavení na formulář Kalendář organizace. V týdnu, ve kterém potřebujete nastavit prázdniny, vyberte ve sloupci Druh výuky "prázdniny" a do poznámky napište text "Jarní prázdniny". Kalendář uložte prostřednictvím tlačítka Uložit kalendář ve spodní části obrazovky.

Automatické vygenerování prázdnin do kalendáře společně s automatickým zápisem do TK se provede dle nastavení parametru aplikace "Počet dnů před generováním záznamů o prázdninách do TK a školních akcí". Výchozí nastavení tohoto parametru je 6 dní před termínem. Tento parametr je možno navýšit (oprávnění má pouze administrátor aplikace na škole), ale je nutné tak učinit s dostatečným předstihem před termínem prázdnin).

Nepromítlo se Vám nastavení jarních prázdnin do Kalendáře a třídní knihy, přestože máte v Kalendáři organizace prázdniny nastaveny?

V tomto případě je řešením ruční nastavení jarních prázdnin pomocí školní akce typu „Zrušení výuky“ se zobrazením v rozvrhu.

Nejdříve je však nutné v Kalendáři organizace nastavit na období prázdnin ve sloupci druhu výuky variantu „vyučuje se“. Poté vstoupit na Rozvrh a suplování - Rozvrh - Tvorba rozvrhu a provést Aktualizaci kalendáře pouze na období jarních prázdnin. Tímto krokem se vrátí výuka do Kalendáře a je možné přistoupit k nastavení školní akce typu "zrušení výuky".

Postup pro založení školní akce "jarní prázdniny" naleznete zde

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...