01

Koncem loňského roku byla schválena vyhláška 300/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb. O některých dokladech ve vzdělání.

Vyhláška nabyla účinnosti 1. ledna 2019 a obsahuje několik změn ve vzorech tiskopisů.  Největší změnou je doplnění vzorů „Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální (pro poslední ročník ZŠ speciální) a „Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole“ (využijí např. gymnázia pro čtvrtý ročník osmiletého oboru) a dále byly upraveny vzory ročníkových vysvědčení pro SŠ a konzervatoře, ze kterých byla odebrána kolonka pro státní občanství.

Kompletní znění vyhlášky 300/2018 Sb. si můžete stáhnout na tomto odkazu.

Důležitým faktem je, že vyhláška obsahuje ustanovení o přechodném období. To znamená, že vzory vysvědčení dle vyhlášky 3/2015 Sb. lze používat až do 31. října 2020, po tomto datu už lze vydávat vysvědčení pouze podle vzorů dle vyhlášky 300/2018 Sb.

Nově platné vzory vysvědčení již dle našich informací dodavatelé tiskopisů chystají do tisku a samozřejmě i my do konce druhého pololetí připravíme aktualizované tiskové sestavy. Jak stávající, tak i nové vzory vysvědčení však stále bez problémů vytisknete na stejné „bianco“ tiskopisy – rozměry vysvědčení se novou vyhláškou nemění.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...