29

V tomto článku najdete souhrn základních informací k jarnímu sběru dat pro výkazy MŠMT, a to v přehledné formě otázek a odpovědí.

Jaké jsou předpoklady úspěšného předání dat?

Bezproblémové předání dat pro MŠMT jde v ruku v ruce se správnou evidencí záznamů o žácích a jejich průběhu vzdělávání ve školní matrice. Nejčastější dotazy k evidenci Školní matriky naleznete v uživatelské příručce na tomto odkazu.  Dále je vhodné si prostudovat dokument MŠMT Základní informace k předávání údajů ze školních matrik ke stažení zde.

Jak si můžete otestovat data pro předání?

Přihlášení na testovací server MŠMT na adrese https://profa.msmt.cz/matrikas/. Testovací server byl otevřen 6. března 2019 v 15 hodin. Data zde doporučujeme testovat i během ostrého sběru (testovací server je otevřen po celou dobu ostrého sběru). Je to z toho důvodu, že předání na ostré servery MŠMT je obvykle časově náročné, kdežto kontrolní server je výrazně rychlejší. Na ostré servery doporučujeme (jak my, tak i přímo MŠMT) předávat data již odkontrolovaná zkušebním serverem.

V jakém termínu a na jaké adrese provedete ostré předání dat?

Do systému pro předávání dat ze školních matrik se přihlašujte na adrese https://matrika.msmt.cz/matrikas/. Předávají se údaje podle stavu k 31. 3. 2019.  Data musí být na této adrese naimportována a odeslána na správní úřad nejpozději do 15. dubna 2019.

Které údaje se předávají a jak je správně evidovat?

Na rozdíl od podzimu se předávají pouze dva soubory, zahrnující v prvním případě údaje o všech žácích či studentech, ve druhém data o žácích/studentech se speciálními vzdělávacími potřebami. Podrobný výčet předávaných položek a hodnot, jež mohou obsahovat, shrnuje dokument MŠMT Informace a metodické poznámky k předávaným individuálním údajům ze školních matrik, který naleznete zde

Kde najdete číselníky MŠMT?

Seznam aktuálních číselníků platných pro předávání individuálních dat ze školních matrik naleznete zde.
 
Kde najdete vysvětlivky k aktuálním výkazům?

Vzory formulářů generovaných z individuálních dat ze školních matrik a vysvětlivky k těmto výkazům naleznete ke stažení zde.

Máte dotazy k výkazům?

Kontaktujte metodiky sběru dat a zpracovatele dat ze školních matrik na MŠMT: 

Jméno telefon e-mail má na starosti
Ing. Alena Tůmová  234 815 314 alena.tumova@msmt.cz  ZŠ 
Ing. Jiří Prouza 234 815 461 jiri.prouza@msmt.cz SŠ, konzervatoře
Ing. Jarmila Bejčková  234 815 470  jarmila.bejckova@msmt.cz VOŠ, uchazeč VOŠ
Mgr. Pavla Kovářová 234 815 465 pavla.kovarova@msmt.cz zpracování výkazu M3
Marcela Sedláková 234 815 468 marcela.sedlakova@msmt.cz zpracování výkazů M8, M9

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...