20

Na základě četných dotazů od ZŠ speciálních se pokusíme shrnout základní informace o tisku vysvědčení pro ZŠ speciální, které se nám podařilo shromáždit.

Dle pokynů MŠMT k vydávání vysvědčení na základních školách se způsob vydávaní vysvědčení pro ZŠ speciální řídí stejnými pravidly a využívá stejných tiskopisů jako základní školy. Toto platí beze zbytku u běžných ročníkových vysvědčení. Rozdíly ovšem nastávají u absolventů – tedy žáků, kteří úspěšně absolvovali 10. ročník ZŠ speciální. Pro ně jsou dle nové vyhlášky (vyhl. 300/2018 Sb.) určeny vzory tiskopisů, které umožňují pouze slovní hodnocení.

Pro tisk tohoto výstupu jsou od letošního roku nově určeny sestavy:

  • Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A (2. pololetí)
  • Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A (2. pololetí, bianco)
  • Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A+1xB (2. pololetí, bianco)
  • Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A+2xB (2. pololetí, bianco)

Dle vyhlášky 3/2015 Sb. (ve znění novely 300/2018 Sb.) se všechna vysvědčení o získání základů vzdělání tisknou na tiskopisy o rozměru 210 x 280 mm, musí obsahovat QR kód (uvádíme jej vždy na konci textu hodnocení na listu A) a jsou z výroby opatřena sériovým číslem - toto beze zbytku splňují bianco tiskopisy  SEVT 49 998 5 nebo OPTYS 3066.

UPOZORNĚNÍ: Pro školy, které si pro letošní rok pořídily předtištěné tiskopisy SEVT 49 838 7 a OPTYS 3003, které vydavatelé distribuují s chybnými rozměry 210 x 297mm (A4), tedy tiskopisy odporující aktuální legislativě, jsme pouze pro letošní rok vytvořili tiskovou sestavu "Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A (2. pololetí)" o těchto rozměrech. Je jen na posouzení ředitele školy, zda letos vydá závěrečná vysvědčení na tomto chybném tiskopisu, či zda raději nakoupí bianco tiskopisy  SEVT 49 998 5 nebo OPTYS 3066 o správném rozměru a použije tiskové sestavy obsahující v názvu "(bianco)". 

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...