19

S blížícím se termínem tisku ročníkových vysvědčení jsme pro vás připravili článek zaměřený na evidenci tiskopisů závěrečných vysvědčení pro žáky devátých ročníků základních škol, dále pro žáky, kteří získali základní vzdělání v šesti či osmiletém gymnáziu, případně pro úspěšné absolventy základních škol speciálních. Toto vysvědčení je „dokladem o získaném stupni vzdělání“ (žák jím může doložit, že získal základní/základy vzdělání) a z tohoto důvodu je nutné jej dle legislativy evidovat s unikátním sériovým číslem.


Dle aktuálně platných pokynů MŠMT je možno přistupovat k evidenci sériových čísel dvěma způsoby:

1)    Použití sériového čísla, vyraženého na bianco tiskopisu, a jeho následná evidence na formuláři Evidence vysvědčení

Po vytištění vysvědčení vstupte do menu Výstupy – Vysvědčení – Evidence vysvědčení a vyberte třídu. Zobrazí se tabulka se seznamem žáků třídy. Klikněte do sloupce Sériové číslo a opište u každého žáka číslo vyražené na tiskopisu v pravém horním rohu vysvědčení. V případě, že zvolíte tuto variantu, za doložkou na druhé straně vysvědčení se již sériové číslo netiskne.  

2)    Vygenerování vlastního sériového čísla a jeho tisk na vysvědčení

Sériové číslo si škola může rovněž sestavit vlastní a zadat na formuláři Evidence vysvědčení do sloupce Sériové číslo např.: 9B 2019015 (číslo a písmeno série vyjadřuje třídu a v čísle je zakódován rok vydání vysvědčení a ČVTV, nula odděluje jednotlivé části čísla). Případně aplikace umožňuje automatické vygenerování prostřednictvím tlačítka Generovat sériové číslo. V takovém případě se toto sériové číslo vytiskne za automaticky generovanou doložkou na vysvědčení. Např.: „Žák získal základní vzdělání. Série a číslo vysvědčení 9B 2019015.“

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...