11

Na základě mimořádného patření Ministerstva zdravotnictví nemohou od dnešního dne žáci do budovy školy. Žáci, kteří jsou však doma se mohou i nadále vzdělávat. Ideální je, pokud jim učitelé jsou průvodci a podobně jako v případě absence žáka z důvodu nemoci jim průběžně sdělují, co si mají zopakovat, jaké cvičení z učebnice udělat, nebo s jakou novou látkou se mohou seznámit. I v tomto směru dokáže Škola OnLine pomoci!

Jako efektivní se jeví využití modulu „Domácí úkoly“, které umožní učiteli rychle předat informaci o tom, na co se má žák doma podívat. Žáci pak na jednom místě vidí soupis veškerých aktivit, které mají na základě pokynů učitelů splnit. Pokud je to ze strany učitele požadováno, mohou mu odeslat i řešení úkolu.

Učitelé mohou úkolovat žáky skrze menu „Výuka – Úkoly – Domácí úkoly“. Zadání úkolu je velmi jednoduché. Pokud chcete žáka informovat o tom, že by se měl podívat na určitou látku, postačí zadat předmět, název úkolu a stručně popsat jeho zadání. Pak už zbývá pouze vybrat žáky (třídy), kterých se úkol týká.

Žáci uvidí seznam učiteli zadaných úkolů ihned po přihlášení do aplikace, a to v rámci přehledu zobrazovaného pod rozvrhem. Žádný z úkolů tak nemohou přehlédnout.

 

Přístup k úkolům mají žáci též skrze menu „Výuka – Úkoly – Domácí úkoly“. Výhodou je, že úkoly jsou na jednom místě a nemusí je žáci zjišťovat z rozlišných e-mailových zpráv, které jim učitelé zasílají.

 

Nemáte modul „Domácí úkoly“ zakoupený? Kontaktujte nás na obchod@skolaonline.cz - rádi Vám modul zpřístupníme.

 

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...