30

V souvislosti s rozhodnutím vlády se nás často ptáte, jak je to s ošetřovným pro žáky, kterým již bylo více jak 10 let. Případně zda budeme na situaci reagovat a umožníme vytisknout i Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

ČSSZ přistoupila 30. března k úpravě tiskopisu, aby předcházela dotazům ze strany rodičů. Na tuto situaci jsme reagovali a upravili i tiskovou sestavu, která se nově jmenuje "Žádost o ošetřovné při péči o dítě". I nadále ale platí, že i v případě 13letých dětí ČSSZ akceptuje i původní podobu žádosti, která v titulku zmiňovala pouze 10leté děti.

Další informace je možné najít na webu ČSSZ.


Původní znění článku z 26. 3.:

ČSSZ k této problematice na svém webu od 26. 3. uvádí:

"Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla."

I v případě žáků starších 10 let vydávají školy rodičům "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)". Tento tiskopis, který je možné získat i ze Školy OnLine (viz článek Jak vytisknout dokument Žádost o ošetřovné) školy vyplní, podepíší (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašlou pečující osobě. Školy jsou dle ČSSZ povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.


Původní znění článku z 25. 3.:

Situace se má aktuálně tak, že návrh vlády na posunutí hranice pro ošetřovné z 10 na 13 let schválila 24. března Poslanecká sněmovna. Změnu ale musí ještě potvrdit Senát a podepsat prezident. Ministerstvo práce a sociálních věcí přímo na svých webových stránkách prosí rodiče, aby žádost na ČSSZ zatím nepodávali s tím, že jim ošetřovné bude proplaceno i zpětně. Školy pak prosí, aby zatím nedocházelo k vydáním formuláře do schválení zákona.

MPSV zároveň na svém webu uvádí, že je pravděpodobné, že formulář bude stejný i v případě, že se bude jednat o starší dítě (mladší 13 let), tady je možné ho vydat i rodičům dítěte do 13 let. Pokud by došlo v tomto směru k nějaké změně, určitě na to budeme reagovat. Jinak budete moci i u žáků starších 10 let postupovat dle původního článku Jak vytisknout dokument Žádost o ošetřovné.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...