15

Od dnešního dne je proces registrace nových žáků a jejich zákonných zástupců do školního informačního systému Škola OnLine výrazně jednodušší. Do webové aplikace jsme totiž přidali podporu pro zasílání registračních údajů přímo do e-mailových schránek těchto osob.

Funkci oceníte především na začátku školního roku, kdy je potřeba umožnit přístup do aplikace nově nastoupivším žákům a jejich rodičům. Své uplatnění najde ale i v současné koronavirové situaci, kdy se na školy obracejí osoby, které dosud nejsou registrované a teprve nutnost online komunikace je k tomu přimělo.

Zprávu mohou administrátoři a třídní učitelé zaslat osobám, které splňují následující podmínky:

 • mají již vygenerovaný tzv. PIN pro registraci do aplikace,
 • nemají dosud vytvořený uživatelský účet,
 • osoba má v aplikaci evidován e-mail (v případě žáka/studenta je možné využít e-mail na zákonného zástupce)

Součástí e-mailové zprávy, které je budoucímu uživateli zasílána jsou kompletní informace, které jsou potřeba k registraci a které jej navedou k vytvoření uživatelského účtu do systému.


 
Jak rozeslat e-maily pro registraci žáků/studentů?

 1. Vstupte na formulář z menu Evidence osob – Školní matrika – Žáci/studenti.
 2. V případě potřeby omezte filtrem výběr žáků (např. na žáky 1. ročníku).
 3. Zobrazte žáky/studenty.
 4. Vyberte označením řádku konkrétní žáky/studenty, kterým chcete rozeslat e-mail s PINem. V případě, že nevyberete konkrétní žáky, bude e-mail odeslán všem žákům zobrazeným na formuláři, kteří již mají vygenerovaný PIN pro registraci a nemají uživatelský účet.
 5. Klikněte na šipku na tlačítku „Hromadné nastavení položek“.
 6. Klikněte na tlačítko „Rozeslat PINy e-mailem“.
 7. Na formuláři „Zaslání PINů e-mailem“ můžete zvolit, z jakého e-mailu bude odesláno (e-mail školy nebo Váš školní nebo osobní e-mail).
 8. Příznakem „PIN odeslat na e-mail zákonného zástupce“ určíte, zda má být PIN zaslán na e-mail žáka/studenta nebo jeho zákonného zástupce (bude použit e-mail primárního zákonného zástupce pro komunikaci).
 9. Pro odeslání PINů použijete tlačítko „Odeslat e-mail“.

 

Jak postupovat v případě zákonných zástupců?

 1. Vstupte na formulář z menu Evidence osob – Školní matrika – Zákonní zástupci.
 2. V případě potřeby omezte filtrem výběr zákonných zástupců.
 3. Zobrazte zákonné zástupce.
 4. Vyberte označením řádku konkrétní zákonné zástupce, kterým chcete rozeslat e-mail s PINem.
  V případě, že nevyberete konkrétní zástupce, bude e-mail odeslán všem zákonným zástupcům      zobrazeným na formuláři, kteří již mají vygenerovaný PIN pro registraci a nemají uživatelský účet.
 5. Klikněte na šipku na tlačítku „Generovat PINy“.
 6. Klikněte na tlačítko „Rozeslat PINy e-mailem“.
 7. Na formuláři „Zaslání PINů e-mailem“ můžete zvolit, z jakého e-mailu bude odesláno (e-mail školy  nebo Váš školní nebo osobní e-mail).
 8. Pro odeslání PINů použijete tlačítko „Odeslat e-mail“.
Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...