19

Ve sbírce zákonů vyšel před několika dny zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a novou vyhlášku 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, kterými ovlivňuje průběh přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020.

Z pohledu Školy OnLine se změna dotýká především tisku rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, které jsou pro letošní rok výrazně odlišné. Nejen že se rozhodnutí musí odkazovat na nové právní normy, ale musí reflektovat též jiný postup pro odvolání uchazečů a další podobné skutečnosti.

Pokud chcete v letošním roce tisknout rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ze Školy OnLine, použijte prosím za tímto účelem zcela nově vytvořené sestavy s názvy:

  • Rozhodnutí o přijetí 2019/2020 - pro tisk z Evidence uchazečů (SŠ, KON, VOŠ)
  • Rozhodnutí o přijetí 2019/2020 (SŠ, KON, VOŠ)
  • Rozhodnutí o nepřijetí 2019/2020 - pro tisk z Evidence uchazečů (SŠ, KON, VOŠ)
  • Rozhodnutí o nepřijetí 2019/2020 (SŠ, KON, VOŠ)

Pro jejich použití je nutné sestavy nejprve nakopírovat z Tiskových sestav Školy OnLine (viz. Výstupy - Tiskové sestavy - Seznam sestav). Pokud potřebujete poradit s nakopírováním tiskové sestavy, postup naleznete v uživatelské příručce na tomto odkazu.

Její použití se pak odvíjí od zvoleného typu. Sestavy, které mají v názvu uveden text "pro tisk z Evidence uchazečů" generujete přímo z formuláře Evidence uchazečů kliknutím na tlačítko s tiskárnou v pravém dolním rohu. 

Generování druhého typu sestavy Rozhodnutí o přijetí 2019/2020 (SŠ, KON, VOŠ) nebo Rozhodnutí o nepřijetí 2019/2020 (SŠ, KON, VOŠ) probíhá přímo v tiskových sestavách organizace kliknutím na tlačítko Generovat sestavu a následně Prohlédnout sestavu. 

Před vlastním tiskem doporučujeme konzultovat obsah se zřizovatelem, který můžeme mít na vlastní obsah dokumentu další nároky ať již k obsahové nebo grafické podobě. Vzorové sestavy si pochopitelně můžete upravit a i tyto individuální požadavky Vám umožňuje aplikace naplnit.

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...