18
Konec školního roku 2019/2020 se velmi rychle blíží a s ním i uzavírání hodnocení a tisk ročníkových vysvědčení. Vzhledem k tomu, že letošní školní rok s ohledem na události ve školství vyvolané koronavirem provází řadu změn při zadávání hodnocení, připravili jsme pro vás shrnutí těch nejdůležitějších společně s užitečnými odkazy.

Postup při uzavírání předmětů v rámci Uzávěrky učitele naleznete v uživatelské příručce, v kapitole Uzávěrka učitele. Předpokladem pro zobrazení uzávěrky na formuláři Uzávěrka učitele je zadání úvazků pro vybrané pololetí. 

Na formulář Uzávěrka učitele pro uzavírání hodnocení v předmětu, jsme pro Vás pro 2. pololetí upravili funkčnost tak, aby aplikace zobrazovala návrh hodnocení k datu 10.3.2020, tedy do doby zrušení fyzické přítomnosti žáků ve třídách vlivem opatření MZČR. Prostřednictvím tlačítka Přepočítat, pak má učitel možnost zobrazit si návrh hodnocení ke zvolenému datu. Učitel takto může například posoudit, jak moc ovlivní známky zadané v průběhu dálkové výuky výsledné hodnocení žáka. 


Se zadáváním celkového hodnocení, které je nezbytné pro vygenerování vysvědčení, Vás pak seznámí nápověda v uživatelské příručce v kapitole Uzávěrka třídního učitele. S ohledem na opatření MZCR je formulář upraven pro 2. pololetí školního roku 2019/2020 tak, že má přednastaveno vyhodnocení absence k datu 10.3.2020

Zároveň jsme pro Vás připravili odpovědi na nejčastější dotazy uživatelů v souvislosti s uzávěrkami. Otázky a odpovědi věnované uzávěrkám naleznete na tomto odkazu.

V ohledem na situaci ohledně koronaviru vydalo MŠMT vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Doporučení pro hodnocení žáků v 2. pololetí 2019/2020 pak představuje nová metodika, podle které by školy měly žáky v tomto období hodnotit.

Z pohledu školního informačního systému představuje nová vyhláška pouze jednu zásadní změnu, a to v hodnocení žáků, kteří budou konat maturitní nebo závěrečnou zkoušku. Takového žáka nelze totiž hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.


Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...