17

K dobrým vzájemným vztahům rodiny a školy jistě přispívá i komunikace s rodiči a umožnění přístupu k aktuálním informacím ohledně studijních výsledků jejich dětí. Rodiče tak prostřednictvím Školy OnLine mají přístup k elektronické komunikaci se školou, mohou kontrolovat hodnocení svých dětí v jednotlivých předmětech, být informováni o probraném učivu a v neposlední řadě o chování svého dítěte. Žáci jistě ocenění např. přístup k výukovým zdrojům či aktuálním informacím o změnách v rozvrhu. Období začátku školního roku je spojené právě s vytvářením uživatelských účtů do školního informačního systému pro žáky, jejich zákonné zástupce a případně nové učitele.

Prvotní registrace žáků i rodičů probíhá nejlépe prostřednictvím PIN kódu, pomocí kterého si jednotliví uživatelé založí své uživatelské účty sami – zvláště u větších škol to představuje významnou úsporu práce a času zaměstnanců školy. Generování PIN kódu pro registraci do systému pro žáky a rodiče lze provádět hromadně. Aplikace následně rovněž umožňuje hromadné rozeslání PIN kódu na e-mail žáka či rodiče společně s podrobnými instrukcemi k registraci.

1. Generování PINů pro žáky/studenty a hromadné odeslání PINů e-mailem:

  • V menu Evidence osob – Školní matrika – Žáci/studenti si zobrazíme všechny žáky školy tlačítkem Zobrazit vše, nebo si pomocí filtru vybereme například konkrétní třídu (ve filtru nastavíme v řádku „Třída:“ „začíná na“ a vepíšeme název třídy např. I.A)
  • Jakmile se nám zobrazí seznam požadovaných žáků, vybereme z výběrového seznamu u tlačítka Hromadné nastavení položek ve spodní části formuláře příkaz „generovat PINy“ viz. obrázek.  Tímto krokem vygenerujeme PINy hromadně pro všechny zobrazené žáky.

  • V dalším kroku máte možnost zaslat informaci o přiděleném PIN kódu na e-mailový účet žáka případně rodiče.

Zprávu mohou administrátoři a třídní učitelé zaslat osobám, které splňují následující podmínky:

  • mají již vygenerovaný tzv. PIN pro registraci do aplikace,
  • nemají dosud vytvořený uživatelský účet,
  • osoba má v aplikaci evidován osobní e-mail (v případě žáka/studenta je možné využít e-mail na zákonného zástupce)

Hromadné zaslání e-mailů provedete rovněž na formuláři Žáci/studenti prostřednictvím příkazu „Rozeslat PINy e-mailem“, který naleznete jako jednu z voleb ve výběrovém seznamu u tlačítka Hromadné nastavení položek. Zpráva bude odeslána těm uživatelům, kteří jsou buďto v seznamu žáků označeni.

Na formuláři „Zaslání PINů e-mailem“ můžete zvolit, z jakého e-mailu bude odesláno (e-mail školy nebo Váš školní nebo osobní e-mail).


Označením příznaku „PIN odeslat na e-mail zákonného zástupce“ určíte, zda má být PIN zaslán na e-mail žáka/studenta nebo jeho zákonného zástupce (bude použit e-mail primárního zákonného zástupce pro komunikaci). Pro odeslání PINů použijete tlačítko „Odeslat e-mail

 

Součástí e-mailové zprávy, které je budoucímu uživateli zasílána jsou kompletní informace, které jsou potřeba k registraci a které jej navedou k vytvoření uživatelského účtu do systému.

2. Generování PINů pro rodiče a hromadné odeslání PINů e-mailem:

Provádí se obdobný způsobem na formuláři Zákonní zástupci.

  • Vstoupíme do menu Evidence osob – Školní matrika – Zákonní zástupci. Zde si opět buď zobrazíme všechny zákonné zástupce, nebo si vyfiltrujeme zákonné zástupce pouze pro třídu, kde budeme informace o registraci předávat.
  • Jakmile se nám zobrazí seznam požadovaných zákonných zástupců, klikneme na tlačítko „Generovat PINy“ pod seznamem zákonných zástupců.
  • Jakmile máme PINy u zákonných zástupců vygenerovány, máme opět možnost rozeslat na e-maily zákonných zástupců hromadně informace o přiděleném PIN kódu a pokynech k registraci. Tento krok učiníme pomocí příkazu „Rozeslat PINy e-mailem“, který se nachází ve výběrovém seznamu u tlačítka „Generovat PINy“. 


3. Založení uživatelských účtů pro učitele

Založení účtu pro učitele musí provést pověřený pracovník školy (administrátor systému na škole). Provádí se na formuláři "Učitelé", ke kterému přistoupíme z menu Evidence osob – Zaměstnanci školy – Učitelé. Po kliknutí na tlačítko Zobrazit se nám zobrazí seznam všech učitelů na dané škole. V případě, že potřebujeme učiteli založit přístup do aplikace, učiníme tak pomocí tlačítka "Založit účet" v pravé části obrazovky. Doporučené kroky, které je třeba provést v systému při příchodu nového učitele a odchodu stávajícího naleznete ve článku Promítáme do Školy OnLine změny v pedagogickém sboru.


UPOZORNĚNÍ: V souvislosti se zakládáním účtů a následného řešení zapomenutí přihlašovacích údajů do systému, klademe důraz na vyplnění položky e-mail na kartě žáka/rodiče, pomocí kterého si v případě zapomenutí hesla mohou uživatelé své heslo obnovit a odpadá tak nutnost kontaktovat třídního učitele či administrátora aplikace s žádostí o změnu hesla.

 

 

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...