23

S novým školním rokem 2020/2021 přichází do Školy OnLine i nová podoba formuláře pro realizaci zápisů do třídní knihy. Hlavní motivací změny bylo umožnění dalšího rozvoje této často užívané funkce aplikace Škola OnLine. Původní formulář byl s různými obměnami součástí aplikace od samého vzniku aplikace.

Zápis do třídní knihy doporučujeme i nadále dělat skrze osobní kalendář uživatele, kdy v kontextovém menu příslušné hodiny i po změně zvolíte volbu „Zapsat do třídní knihy“. Zachována byla i možnost provedení zápisu skrze menu „Třídní kniha – Třídní kniha – Nový zápis“. V tomto případě se však již setkáte s nově provedeným formulářem pro výběr hodiny, který umožňuje rychlejší zvolení hodiny.

Pokud se podíváme na formulář pro realizaci vlastního zápisu do třídní knihy, i ten skrývá pro uživatele několik vylepšení:

  • Méně používané funkce se v zájmu přehlednosti zobrazují až po stisku příslušného tlačítka. Ovládací prvky tak zbytečně nezatěžují uživatele, kteří doplňkovou funkci nevyužívají.
  • Formulář umožňuje uživatelům rychlejší přechod mezi hodinami, a to i různých předmětů. Provedení zápisů do všech vyučovacích hodin v rámci dne je tak o něco rychlejší.
  • Vylepšena byla podpora pro docházkové systémy, kdy formulář inteligentněji reaguje na dřívější odchody/pozdní příchody.
  • Při zapisování do třídní knihy je automaticky vypisován seznam žáků třídy a pro vyznačení nepřítomnosti postačí pouze jedno kliknutí (dosud bylo nutné na začátku dne vybírat i žáka, který chybí).
  • Jednodušší je i zapisování do třídní knihy v rámci vyučování, kterého se účastní najednou žáci různých třídy. Formulář v takovém případ automaticky reflektuje např. odlišné číslování hodin.
  • Intuitivnější by mělo být i zapisování odlišného učiva probíraného v rámci tzv. vícehodinovek, kdy uživatel volbu hodiny, do které chce odlišný zápis provést provede ve výběrovém seznamu „Vyučovací hodiny“ v horní části formuláře.
Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...