27

V souvislosti s aktuálními opatřeními ve školství jsme pro Vás připravili odpovědi na nejčastější dotazy, které jsme v posledních dnech od Vás zaznamenali. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá ve školách výuka jak prezenční, tak distanční formou a třídy se často musí střídat v prezenční výuce po týdnech, řešení změn v rozvrhu je v tuto chvíli nejčastějším tématem na většině škol.

 

Vyžaduje změna rozvrhu založení nové verze rozvrhu?

Ano, situace, kdy takto zásadní změny (např. odebrání tříd/skupin z jednotlivých úvazků či změna učitele) v rozvrhu mají platit od určitého data, doporučujeme založit novou verzi rozvrhu a to kopií aktuálně používané verze. Tuto novou verzi následně upravit dle aktuálních potřeb. Založení nové verze rozvrhu provedete v menu Rozvrh a suplování – Rozvrh – Verze rozvrhu. Návod na založení nové verze naleznete v tomto odkazu.  V nové verzi rozvrhu je možné provádět libovolné změny, dokud neprovedete její nasazení do Kalendáře. Můžete tedy mazat jednotlivé úvazky, vytvářet nové či upravovat složení tříd na úvazcích. Po zanesení všech změn následně přistoupíte na záložce Rozvrh v menu Rozvrh a suplování - Rozvrh - Tvorba rozvrhu k aktualizaci kalendáře  (prostřednictvím tlačítka Aktualizovat kalendář v levém dolním rohu) od požadovaného data. Takto upravený rozvrh lze nasadit do Kalendáře na týden, 14 dní či měsíc dopředu a v případě potřeby je možno se kdykoliv vrátit k původní verzi rozvrhu. Připomínáme, že aktualizace rozvrhu v Kalendáři probíhá vždy pro celou školu najednou, bez ohledu na nastavení filtru. Neprovádí se tedy pro každou třídu zvlášť.

Jak v rozvrhu viditelně rozliším, která výuka probíhá distanční formou?

Doporučujeme zvolit jednu z těchto variant, které jsou v aplikaci k dispozici:

1) Založení školní akce s typem "Bez náhrady" nad původní výukou. Takto založená školní akce navázaná na den, vyučovací hodinu, třídu a učitele má pouze informativní charakter a zobrazí se tedy pouze barevně odlišená informace nad původní výukou viz. obrázek.  Založení školní akce provedete v menu Rozvrh a suplování - Školní akce - Evidence školních akcí prostřednictvím tlačítka Nová školní akceOprávnění k založení školní akce má uživatel s rolí Administrátor.

2) Zaevidování Informace k výuce k vybrané hodině

Informaci k výuce založíte přímo z Kalendáře vyvoláním kontextové nabídky kliknutím pravého tlačítka myši na požadované hodině a volby "Informace k výuce". V Kalendáři se pak informace k výuce projeví následovně. Bližší informace se zobrazí uživateli najetím ukazatele myši na ikonu  viz. obrázek. Informaci k výuce zakládá vyučující dané hodiny přímo ze svého Kalendáře. 

3) Založení online výuky přímo z hodiny v Kalendáři 

Tento krok provedete stejně jako v předchozím případě vyvoláním kontextové nabídky kliknutím pravého tlačítka myši na požadované hodině a volby "Vytvořit online schůzku". Založená online schůzka je pak označena u dané hodiny symbolem kamery viz. obrázek. Tento způsob mohou použít školy, které mají provázané účty MS Office 365 s aplikací a povolen současně parametr aplikace k zakládání online schůzek. Online výuku má možnost založit vyučující přímo ze svého Kalendáře. Bližší informace naleznete v odkazu článku


Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...