05

Na základě aktuálně vydaného doporučení MŠMT týkající se předávání vysvědčení vyplývá, že vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 

Škola však vždy sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům (například formou zpřístupnění ve školním informačním systému, nebo prostým sdělením výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech apod.) a vysvědčení nebo výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 

Pojďme si tedy shrnout, jakým způsobem je možné zpřístupnit v aplikaci Škola OnLine žákům a zákonným zástupcům výsledky hodnocení za 1. pololetí. Pro zpřístupnění výsledků hodnocení je třeba splnit následující předpoklady:

  1. Žáci případně zákonní zástupci mají založen účet pro přihlášení do aplikace. Postup, jak na založení účtů žákům/rodičům naleznete v článku na tomto odkazu.
  2. Škola má zadané výsledné hodnocení v rámci uzávěrky učitele za jednotlivé předměty viz. menu Hodnocení - Uzávěrka - Uzávěrka učitele. Podrobné informace k evidenci uzávěrek učitelů naleznete v této nápovědě
  3. Parametr aplikace s názvem "Zobrazovat uzávěrky v žákovské" je nastaven na hodnotu "Zobrazovat. Parametr naleznete v menu Správa aplikace - Nastavení - Parametry aplikace, kategorie Hodnocení. Pokud požadujete zpřístupnit zadané uzávěrky až 28. ledna, nastavte si tento parametr až 28. ledna. Zobrazení uzávěrek se promítne v rozhraní žáků a zákonných zástupců ihned po uložení parametru. 

 

 

 

 

 

 

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...