25

Těší  nás, že Vám můžeme představit novinku v oblasti evidence pro mateřské školy, po které řada škol volala. Tentokrát jsme se zaměřili na úpravu zápisu do třídní knihy a zadávání docházky pro mateřské školy. 

Nově lze v aplikaci dle potřeb mateřské školy evidovat tzv. denní vzdělávací bloky (menu Správa aplikace - Číselníky - Denní vzdělávací bloky) a v souladu s nimi zapisovat do třídní knihy. Pro jednotlivé zaevidované bloky, např. ranní/odpolední/oběd, je následně možné evidovat docházku žáků. 

Upravený formulář pro zápis do třídní knihy pro MŠ naleznete v menu Třídní kniha - Třídní kniha MŠ - Zápis do TK. Definovat, pro které z bloků požadujete provádět zápis do TK a mají se tak v TK zobrazobat je možné na číselníku Denních vzdělávacích bloků. 


Ze zápisu do TK následně můžete přejít přímo na zadávání docházky (přístup na formulář je umožněn rovněž prostřednictvím menu Třídní kniha - Třídní kniha MŠ - Zápis do TK)Jedním kliknutím můžete nastavit docházku žáka pro celý den nebo ji nastavit pro jednotlivé denní bloky individuálně. Dítě je ve školce pouze dopoledne a po obědě odchází domů? Evidence docházky Vám umožní nastavit přítomnost a nepřítomnosti dítěte dle aktuálních potřeb. Zároveň za Vás pohlídáme povinnou docházku předškoláků. 

Samozřejmostí je možnost odeslání elektronické omluvenky pro žáka mateřské školy z rozhraní rodiče v menu Docházka - Omlouvání absence - Elektronická omluvenka a následné omluvení nepřítomnosti učitelem v aplikaci. 

Bližší informace k zápisu do třídní knihy pro MŠ a zadávání docházky naleznete v uživatelské příručce na tomto odkazu

 


Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...