20

Už jste se zamýšleli na tím, jak na středních školách a konzervatořích v aktuálním školním roce správně uzavírat hodnocení za 2. pololetí žákům posledních ročníků? Jakým způsobem je třeba přistoupit k závěrečným zkouškám a absolutoriím? A jak tyto procesy zaevidovat ve Škole OnLine?

S ohledem na dokument Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo už v únoru, vám nyní přinášíme základní informace, shrnující správný postup při uzavírání klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku a navazující evidenci závěrečných zkoušek a absolutorií.

Co má být na vysvědčení?

Metodika MŠMT uvádí na str. 3, že na vysvědčení se mají hodnotit za 2. pololetí pouze předměty, které byly ve 2. pololetí skutečně vyučovány. Předměty vyučované a hodnocené pouze v 1. pololetí, budou ve 2. pololetí proškrtnuty.

Ve Škole OnLine je tedy třeba zadat v menu Hodnocení – Uzávěrky – Uzávěrka učitele za 2. pololetí uzávěrky pouze u těch předmětů, v nichž byl žák v tomto období skutečně vyučován. U předmětů, jejichž výuka ve 2. pololetí neprobíhala, např. u Tělesné výchovy, uzávěrku vůbec nevyplňujte. To znamená, že u takového předmětu neuvádějte žádnou známku, ani slovní hodnocení, ani volbu „Nehodnocen“. Uzávěrku bez hodnot stačí v systému pouze uložit, nebudete ji tedy potvrzovat.

Obr. 1 Ukázka uzávěrky předmětu, který ve 2. pololetí nebyl vyučován

Třídní učitel poté provede uzávěrku třídního učitele za 2. pololetí v menu Hodnocení – Uzávěrky – Uzávěrka třídního učitele jen na základě ohodnocených předmětů za toto období.

Závěrečná zkouška a absolutorium

Dále podle pravidel, zveřejněných v metodice MŠMT, platí, že výsledek hodnocení ve 2. pololetí nemá vliv na připuštění k závěrečné zkoušce či absolutoriu. A pokud žák, který ve 2. pololetí tohoto školního roku z některého předmětu neprospěl, přesto půjde k závěrečné zkoušce či absolutoriu a zde uspěje, získá střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem. A to bez ohledu na výsledky hodnocení za 2. pololetí.

V případě, že žák neprospěl z některých předmětů ve 2. pololetí, ale úspěšně složil závěrečnou zkoušku, záleží následně jen na jeho rozhodnutí, zda vykoná opravnou zkoušku z oněch předmětů, z nichž ve 2. pololetí neprospěl.

Protože ve Škole OnLine není žádné omezení ohledně vkládání žáků do modulu pro závěrečné zkoušky a absolutoria, můžete žákům, kteří ve 2. pololetí z některého z předmětů neprospějí, zaevidovat závěrečnou zkoušku či absolutorium bez komplikací v menu Ostatní moduly – Maturitní, závěrečné zk. a absolutoria.

Pokud se po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky či absolutoria žák rozhodne absolvovat opravnou zkoušku z předmětu, v němž ve 2. pololetí neprospěl, zaevidujte údaje o opravné zkoušce v menu Hodnocení – Uzávěrky – Opravné a komisionální zkoušky.

Obr. 2 Ukázka zadání opravné zkoušky

 

 

 

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...