20

Už jste se zamýšleli na tím, jak na středních školách a konzervatořích v aktuálním školním roce správně uzavírat hodnocení za 2. pololetí žákům posledních ročníků? Jakým způsobem je třeba přistoupit k závěrečným zkouškám a absolutoriím? A jak tyto procesy zaevidovat ve Škole OnLine?

S ohledem na dokument Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo už v únoru, vám nyní přinášíme základní informace, shrnující správný postup při uzavírání klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku a navazující evidenci závěrečných zkoušek a absolutorií.

Co má být na vysvědčení?

Metodika MŠMT uvádí na str. 3, že na vysvědčení se mají hodnotit za 2. pololetí pouze předměty, které byly ve 2. pololetí skutečně vyučovány. Předměty vyučované a hodnocené pouze v 1. pololetí, budou ve 2. pololetí proškrtnuty.

Ve Škole OnLine je tedy třeba zadat v menu Hodnocení – Uzávěrky – Uzávěrka učitele za 2. pololetí uzávěrky pouze u těch předmětů, v nichž byl žák v tomto období skutečně vyučován. U předmětů, jejichž výuka ve 2. pololetí neprobíhala, např. u Tělesné výchovy, uzávěrku vůbec nevyplňujte. To znamená, že u takového předmětu neuvádějte žádnou známku, ani slovní hodnocení, ani volbu „Nehodnocen“. Uzávěrku bez hodnot stačí v systému pouze uložit, nebudete ji tedy potvrzovat.

Obr. 1 Ukázka uzávěrky předmětu, který ve 2. pololetí nebyl vyučován

Třídní učitel poté provede uzávěrku třídního učitele za 2. pololetí v menu Hodnocení – Uzávěrky – Uzávěrka třídního učitele jen na základě ohodnocených předmětů za toto období.

Závěrečná zkouška a absolutorium

Dále podle pravidel, zveřejněných v metodice MŠMT, platí, že výsledek hodnocení ve 2. pololetí nemá vliv na připuštění k závěrečné zkoušce či absolutoriu. A pokud žák, který ve 2. pololetí tohoto školního roku z některého předmětu neprospěl, přesto půjde k závěrečné zkoušce či absolutoriu a zde uspěje, získá střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem. A to bez ohledu na výsledky hodnocení za 2. pololetí.

V případě, že žák neprospěl z některých předmětů ve 2. pololetí, ale úspěšně složil závěrečnou zkoušku, záleží následně jen na jeho rozhodnutí, zda vykoná opravnou zkoušku z oněch předmětů, z nichž ve 2. pololetí neprospěl.

Protože ve Škole OnLine není žádné omezení ohledně vkládání žáků do modulu pro závěrečné zkoušky a absolutoria, můžete žákům, kteří ve 2. pololetí z některého z předmětů neprospějí, zaevidovat závěrečnou zkoušku či absolutorium bez komplikací v menu Ostatní moduly – Maturitní, závěrečné zk. a absolutoria.

Pokud se po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky či absolutoria žák rozhodne absolvovat opravnou zkoušku z předmětu, v němž ve 2. pololetí neprospěl, zaevidujte údaje o opravné zkoušce v menu Hodnocení – Uzávěrky – Opravné a komisionální zkoušky.

Obr. 2 Ukázka zadání opravné zkoušky

 

 

 

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...