22

S ohledem na současný vývoj onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví nové mimořádné opatření č. j. MZDR 14600/2021-25/MIN/KAN, které se dotýká škol. Na základě tohoto nařízení dochází od 3. ledna 2022 ke změnám v hlášení pozitivních osob na onemocnění COVID-19 a způsobu předávání dat o možných kontaktech pozitivních osob. Opatření pak řeší i tzv. ohniskové testování ve školách.

V tomto článku Vás seznámíme s tím, jak vám Škola OnLine může v příštím roce pomoci s přípravou datových výstupů pro hygienické stanice.

Hlášení žáků, kteří byli pozitivně testováni na COVID-19 antigenním testem

Pokud u některého žáka byl v rámci pravidelného preventivního antigenního testování zjištěn výskyt onemocnění, je škola povinna o tomto informovat hygienickou stanici. Tu informuje skrze aplikaci Covid Forms Application, kam přikládá i seznam těchto osob.

Tento seznam je možné z aplikace Škola OnLine získat prostřednictvím formuláře s názvem "Export dat pro hygienickou stanici", který naleznete v menu Výstupy - Export dat.

Jednoduše provedete volbu třídy v poli "Třída", ze které požadujete vybrat žáky pro předání dat a přesunete je vždy do části pro vybrané žáky. Výstup v požadovaném formátu, který je možno následně dále upravit, získáte kliknutím na tlačítko "Exportovat seznam žáků/studentů".

Bližší informace k této funkcionalitě naleznete v uživatelské příručce na tomto odkazu.

Hlášení žáků, kteří měli kontakt s osobou s pozitivním výsledkem PCR testu

Pokud u některého žáka bylo PCR testem potvrzeno onemocnění COVID-19, je škola povinna hygienické stanici předat seznam osob, které byly identifikovány a vyhodnoceny jako epidemiologicky významný kontakt. I v tomto případě škola nahrává seznam ve formátu XLSX do aplikace Covid Forms Application.

Tento seznam je možné z aplikace Škola OnLine získat dvěma způsoby. Nejprve si popíšeme způsob, který využije škola, pracující s rozvrhem a elektronickou třídní knihou. Pro ty je určen výstup "Vyhledání kontaktů žáků/studentů" v menu Rozvrh a suplování - Statistiky a přehledy.

Tento výstup Vám bude nápomocen s generováním kontaktů pro žáky, kteří byli pozitivně testováni PCR testem, a žáků, v jejichž případě mohlo dojít ke kontaktu s pozitivně testovanými. Výstup pracuje s rozvrhem v aplikaci, se založenými školními akcemi a obecnými událostmi. Současně zohledňuje absenci žáků v daných hodinách a pracuje s ochrannou lhůtou 180 dní od posledního pozitivního PCR testu a platným očkováním dle údajů evidovaných na formuláři Evidence testů COVID-19 (v menu Evidence osob - Školní matrika).

Bližší informace k použití tohoto formuláře naleznete na tomto odkazu.

Pokud škola rozvrh a elektronickou třídní knihu nepoužívá, nebo mohlo dojít ke kontaktu např. ve školní družině, je postup následující:

Na formuláři s názvem "Export dat pro hygienickou stanici", který naleznete v menu menu Výstupy - Export dat, provedete výběr třídy s označením těch žáků, kteří přišli do kontaktu s pozitivní osobou potvrzenou PCR pozitivním výsledkem. Ty přesunete do části "Vybraní žáci/studenti" (je možné provádět výběr z více tříd a označené žáky vždy přesunout do části "Vybraní žáci/studenti"). Výstup v požadovaném formátu, jenž je možno následně dále upravit, získáte kliknutím na tlačítko "Exportovat seznam žáků/studentů".

Podklady pro screeningové testování žáků v ohnisku nákazy

Na základě epidemiologického šetření může hygienická stanice rozhodnout i o provedení preventivního screeningového testování dětí nebo žáků a zaměstnanců školy na přítomnost viru SARS-CoV-2 v ohnisku nákazy. I v takovém případě je na základě domluvy s hygieniky škola povinna poskytnout seznam osob do tohoto testování zařazených.

Seznam žáků pro testování v ohnisku nákazy je možné z aplikace Škola OnLine získat rovněž prostřednictvím formuláře s názvem "Export dat pro hygienickou stanici", který naleznete v menu Výstupy - Export dat. 

Další Informace k evidenci testů, očkování na COVID-19 a tiskových výstupů, které jsou dostupné v aplikaci v souvislosti s COVID-19 naleznete na tomto odkazu.Enter Title

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...