19

Jak jsme již publikovali informace v článku Evidence dvojoborů na středních školách v systému Škola OnLine,  mohou všechny střední školy podle novelizovaných školských předpisů od školního roku 2021/2022 standardně vzdělávat žáky ve spojených oborech (L0+H). Tato situace se tak zcela logicky promítne i na přihlášky ke vzdělávání na SŠ u žáků, kteří se hlásí ke studiu na škole k oboru, ke kterému se eviduje ještě tzv. doplňkový obor. 


A jak tento obor dostanete na přihlášku ke vzdělávání, kterou tisknete z aplikace Škola OnLine? 

V případě, že evidujete na přihlášce ke vzdělávání - studiu školy, na které se žák hlásí, evidenci provádíte na kartě žáka a záložce Další vzdělávání obr. 1.

Obr. 1 záložka Další vzdělávání na kartě žáka ve školní matrice

V části Údaje k přijímacímu řízení je nově pole k evidenci doplňujícího oboru vzdělání viz. obr. 2. 

Zadáte tedy hlavní obor do pole Obor vzdělání a do pole Doplňující obor vzdělání druhý obor. 

Obr. 1 Náhled formuláře Přihláška k dalšímu vzdělávání

Takto zaevidované obory se pak promítnou na tisku přihlášky ke vzdělávání - studiu tak, jak je vidět na  obr. 3.

Obr. 3 Náhled Přihlášky ke vzdělávání - studiu se zaevidovaným dvojoborem

Postup jak zadat doplňkový obor na přihlášku ke vzdělávání naleznete rovněž v uživatelské příručce na tomto odkazu

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...