25

V prvním pololetí doporučujeme tisknout výpisy z vysvědčení. Výpis z vysvědčení obsahuje všechny náležitosti a údaje jako oficiální vysvědčení, ale je vytištěn na běžném kancelářském papíru a je vždy opatřen jménem, příjmením a podpisem osoby, která výpis vystavila (nemusí se tedy vždy jednat o ředitele školy, ale i o jinou osobu, která touto činností byla pověřena, například o třídního učitele/třídní učitelku). Výpis z vysvědčení se neopatřuje otiskem úředního razítka. Obsah a formu výpisu z vysvědčení stanovuje § 3 vyhlášky č. 3/2015 Sb.

Výpis z vysvědčení vytisknete v aplikaci stejně jako klasické vysvědčení, pouze při jeho tisku vyberete při volbě vzoru vysvědčení tiskovou sestavu, jejíž název začíná „Výpis z vysvědčení…“ a do tiskárny založíte namísto tiskopisů s vodoznakem klasický kancelářský papír.

Jak vybrat vhodný vzor tiskopisu vysvědčení?

S výběrem správného vzoru a jeho nakopírování Vám pomůže náš pomocník, kterého najdete v menu Výstupy – Vysvědčení – Výběr vzoru ročníkového vysvědčení. Pokud budete za 1. pololetí chtít vydat výpisy z vysvědčení, vzor výpisu z vysvědčení naleznete v menu Výstupy – Tiskové sestavy – Seznam sestav, na záložce Tiskové sestavy Školy OnLine ve složce Tiskové sestavy Školy OnLine\Ostatní evidence\Vysvědčení a výpisy z vysvědčení\Základní školy (nebo Střední školy). Dostupné ke stažení jsou následující vzory výpisů z vysvědčení:

Základní školy:

Dostupné vzory výpisů z vysvědčení

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) – polský

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení bez tabulky s předměty

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí)

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí, jednostránkový)

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně)

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního

Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně, jednostránkový

 

Střední školy:

Dostupné vzory výpisů z vysvědčení

Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí)

Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - klasifikace a slovní hodnocení

Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení

Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí, jednostránkový)

 

Postup při tisku vysvědčení se odlišuje v závislosti na typu školy a na tom, v jakém rozsahu škola využívá aplikaci (zda například používá průběžné hodnocení a uzávěrky učitele).

V uživatelské příručce na tomto odkazu naleznete kroky, jak postupovat při tisku vysvědčení s ohledem na kritéria tisku (např. tisk vysvědčení se slovním hodnocením) a rozsah používaných modulů.

Nejčastější dotazy vztahující se ke generování a tisku vysvědčení naleznete pak na tomto odkazu.  

Může se Vám dále hodit:

Jak na uzávěrku učitele?

Jak provést uzávěrku třídního učitele?

 


Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...