27

Vzhledem k tomu, že se blíží konec prvního pololetí školního roku, doporučujeme administrátorům aplikace provést několik drobných úkonů souvisejících s přechodem na 2. pololetí. K tomu, abyste mohli plynule navázat na 2. pololetí, tedy zadávat hodnocení a provádět zápisy do třídní knihy, je zapotřebí převést rozvrh z 1. do 2. pololetí.

Ve většině případů potřebujete pouze pokračovat v původním rozvrhu, případně provést drobné úpravy a rozvrh s platností od 1. 2. 2022 nasadit s těmito úpravami. 

Převod rozvrhu z 1. pololetí do druhého se provádí prostřednictvím formuláře Převod úvazků mezi obdobími v menu Správa aplikace - Převod dat. Tímto krokem v podstatě zkopírujete úvazky z používané verze rozvrhu pro  1. pololetí do 2. pololetí. Detailní nápovědu k této akci naleznete zde.

Úvazky je možné do druhého pololetí také zkopírovat v menu Rozvrh a suplování - Rozvrh - Verze rozvrhu, kdy při vytváření nové verze pro druhé pololetí zaškrtnete možnost, že chcete verzi vytvořit kopií z některé verze v prvním pololetí.

V případě, že jste již provedli zkopírování verze rozvrhu z 1. do 2. pololetí na formuláři Verze rozvrhu, neprovádějte již Převod úvazků mezi obdobími. Použijte vždy pouze jednu z výše uvedených možností.

Velmi často dochází při změně pololetí též ke změnám v rozvrhu způsobenou změnou učitele u předmětu. Tu bychom pak prováděli dle povahy změn v menu „Rozvrh a suplování  – Tvorba rozvrhu“ na formulářích „Úvazky učitelů“ nebo „Tvorba rozvrhu“. V případě potřeby můžete zde nahlédnout i do uživatelské příručky.

V okamžiku, kdy je rozvrh pro druhé pololetí připraven, je potřeba jej promítnout do osobních kalendářů učitelů a žáků. Za tímto účelem vstupte do menu „Rozvrh a suplování – Tvorba rozvrhu“ vyberte "Tvorba rozvrhu". Zde ve filtru nastavte 2. pololetí, vyberte správnou verzi rozvrhu a aktualizujte rozvrh na 2. pololetí – tj. od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022 prostřednictvím tlačítka Aktualizovat kalendář.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...