27

Vzhledem k tomu, že se blíží konec prvního pololetí školního roku, doporučujeme administrátorům aplikace provést několik drobných úkonů souvisejících s přechodem na 2. pololetí. K tomu, abyste mohli plynule navázat na 2. pololetí, tedy zadávat hodnocení a provádět zápisy do třídní knihy, je zapotřebí převést rozvrh z 1. do 2. pololetí.

Ve většině případů potřebujete pouze pokračovat v původním rozvrhu, případně provést drobné úpravy a rozvrh s platností od 1. 2. 2022 nasadit s těmito úpravami. 

Převod rozvrhu z 1. pololetí do druhého se provádí prostřednictvím formuláře Převod úvazků mezi obdobími v menu Správa aplikace - Převod dat. Tímto krokem v podstatě zkopírujete úvazky z používané verze rozvrhu pro  1. pololetí do 2. pololetí. Detailní nápovědu k této akci naleznete zde.

Úvazky je možné do druhého pololetí také zkopírovat v menu Rozvrh a suplování - Rozvrh - Verze rozvrhu, kdy při vytváření nové verze pro druhé pololetí zaškrtnete možnost, že chcete verzi vytvořit kopií z některé verze v prvním pololetí.

V případě, že jste již provedli zkopírování verze rozvrhu z 1. do 2. pololetí na formuláři Verze rozvrhu, neprovádějte již Převod úvazků mezi obdobími. Použijte vždy pouze jednu z výše uvedených možností.

Velmi často dochází při změně pololetí též ke změnám v rozvrhu způsobenou změnou učitele u předmětu. Tu bychom pak prováděli dle povahy změn v menu „Rozvrh a suplování  – Tvorba rozvrhu“ na formulářích „Úvazky učitelů“ nebo „Tvorba rozvrhu“. V případě potřeby můžete zde nahlédnout i do uživatelské příručky.

V okamžiku, kdy je rozvrh pro druhé pololetí připraven, je potřeba jej promítnout do osobních kalendářů učitelů a žáků. Za tímto účelem vstupte do menu „Rozvrh a suplování – Tvorba rozvrhu“ vyberte "Tvorba rozvrhu". Zde ve filtru nastavte 2. pololetí, vyberte správnou verzi rozvrhu a aktualizujte rozvrh na 2. pololetí – tj. od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022 prostřednictvím tlačítka Aktualizovat kalendář.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...