01
Obrací se na Vás učitelé, že potřebují doplnit zápisy za 1. pololetí, ale není jim umožněn přístup k zápisu do třídní knihy zpětně? 

Pravděpodobně máte uzamknutou docházku za 1. pololetí na formuláři „Období roku“. Příslušné odemknutí docházky, případně i klasifikace, za 1. pololetí je možno provést v menu Správa aplikaceČíselníky - Období roku.

Doplnění záznamů do třídní knihy za 1. pololetí aktuálně brání zaškrtnutí pole „Uzamknout docházku po tomto datu“ u příslušného období (jak ukazuje obrázek níže). Proto dotyčné zaškrtnutí kliknutím zrušte a změny uložte.


Nezobrazuje se rozvrh v Kalendáři uživatelů na 2. pololetí? 

Příčin může být více.

První z nich může být pouze to, že jste sice dokončili převod úvazků mezi obdobími, ale neprovedli jste poslední krok celého procesu. A tím je aktualizace kalendáře. Pomůckou pro Vás může být formulář v menu Rozvrh a suplování – Výpisy a tisk rozvrhu – Podle použitých verzí, na kterém snadno zjistíte, zda jste již aktualizaci provedli. Pokud zde máte pro celé období „2. pololetí“ uveden text „Zatím negenerováno“, můžete přistoupit rovnou na formulář „Tvorba rozvrhu“ a po nastavení období „2. pololetí“ a příslušné verze rozvrhu kliknout na tlačítko „Aktualizovat kalendář“ a aktualizaci následně provést.

Druhou příčinou nezobrazení rozvrhu je, že jste si ještě nepřevedli úvazky z 1. do 2. pololetí.

Doporučujeme si nejprve ověřit, že v menu Rozvrh a suplování – Rozvrh – Úvazky učitelů máte v 2. pololetí verzi 1, která je prázdná, tj. nezobrazují se v ní žádné úvazky v seznamu úvazků.

Poté postupujte podle návodu pro převod úvazků, který naleznete na tomto odkazu. Nezapomeňte po převodu úvazků provést aktualizaci kalendáře v menu Rozvrh a suplování – Rozvrh – Tvorba rozvrhu. Tento krok je nezbytný pro zobrazení rozvrhu v kalendářích uživatelů.

Podařilo se Vám převést úvazky a rozvrh z 1. do 2. pololetí dvakrát a nyní máte v kalendáři duplicitní rozvrh?

 

V tomto případě si nejprve založte novou verzi rozvrhu na formuláři Verze rozvrhu.

V menu Rozvrh a suplování – Rozvrh – Verze rozvrhu nastavte 2. pololetí a klikněte na tlačítko „Nový záznam“, pojmenujte verzi, např. „Verze 2“, zaškrtněte příznak Vytvořit kopií a zvolte jako zdrojové období „1. pololetí“ a jako zdrojovou verzi tu, ze které chcete do 2. pololetí nakopírovat úvazky a rozvrh. Tak si založíte novou verzi, která bude kopií Vámi vybrané předchozí verze rozvrhu.

Nyní už stačí provést poslední krok, a tím je aktualizace kalendáře v menu Rozvrh a suplování – Rozvrh – Tvorba rozvrhu. Zde si nastavte období „2. pololetí“ a v poli „Verze“ právě onu Vámi v předchozím odstavci vytvořenou verzi. Poté klikněte dole pod kalendářem na tlačítko „Aktualizovat kalendář“ a aktualizaci dokončete. Pokud potřebujete udělat v převedeném rozvrhu či úvazcích změny, nejprve je proveďte a až poté aktualizujte kalendář.

Poznámka: Aktualizace kalendáře je vždy prováděna pro celou školu najednou. Výběr učitele nebo třídy na formuláři „Tvorba rozvrhu“ tedy na nemá vliv na samotný proces aktualizace. Vždy rozhoduje pouze zvolené období a verze rozvrhu.

Chcete definitivně smazat verzi rozvrhu s duplicitními úvazky?

Doporučujeme následující postup:

1. Nejprve si založte v menu Rozvrh a suplování – Rozvrh – Verze Rozvrhu prázdnou verzi rozvrhu. Stačí na tomto formuláři kliknout na tlačítko „Nový záznam“, pojmenovat si prázdnou verzi např. „Verze 0“ a uložit ji.

2. Poté přistupte na formulář Rozvrh a suplování – Rozvrh – Tvorba rozvrhu a proveďte aktualizaci kalendáře na 2. pololetí verzí „Verze0“. Tímto krokem odmažete duplicitní rozvrh z kalendáře. Provádějte jej však pouze za předpokladu, že jste duplicity odhalili ihned na začátku 2. pololetí a nejsou ještě žádné zápisy v TK (nebo je jich zcela zanedbatelný počet).

3. Abychom mohli chybnou verzi odstranit ze systému úplně, provedeme nyní smazání úvazků z duplicitní verze rozvrhu na formuláři Převod úvazků mezi obdobími.


3. V dalším kroku opět klikněte na tlačítko Pokračovat.

4. V dalším kroku proveďte označení příznaku Smazat vybrané a klikněte na tlačítko Pokračovat.

5. V posledním kroku uložte změny kliknutím na tlačítko Uložit převáděná data

6. Tímto jste odmazali úvazky z chybné verze rozvrhu a můžete přistoupit k jejímu smazání na formuláři Verze rozvrhu (menu Rozvrh a suplování – Rozvrh – Verze rozvrhu). Zároveň můžete odmazat i naši pomocnou verzi0. 

 

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...