01

Vzhledem k tomu, že termíny jarních prázdniny se liší dle krajů, je nutné, aby si jarní prázdniny nastavila v Kalendáři organizace každá škola ručně.

Předpokladem správného nastavení je včasné nasazení rozvrhu na 2. pololetí. Jak převést úvazky do druhého pololetí, naleznete v uživatelské příručce na tomto odkazu.

Poté přistupte v menu Správa aplikace - Nastavení na formulář Kalendář organizace. Prázdniny doporučujeme zaevidovat alespoň s týdenním předstihem neboť výchozí nastavení parametru pro generování prázdnin do třídní knihy je 6 dní před termínem. 

V týdnu, ve kterém potřebujete nastavit prázdniny, vyberte ve sloupci Druh výuky "prázdniny" a do poznámky napište text "Jarní prázdniny". Kalendář uložte prostřednictvím tlačítka Uložit kalendář ve spodní části obrazovky.


 

Automatické vygenerování prázdnin do kalendáře společně s automatickým zápisem do TK se provede dle nastavení parametru aplikace "Počet dnů před generováním záznamů o prázdninách do TK a školních akcí". Výchozí nastavení tohoto parametru je 6 dní před termínem. Tento parametr je možno navýšit (oprávnění má pouze administrátor aplikace na škole), ale je nutné tak učinit s dostatečným předstihem před termínem prázdnin). 

V případě, že Vám začínají prázdniny již v týdnu od 7. 2. 2022 a nestihli jste včasné zadání prázdnin do Kalendáře, doporučujeme přistoupit k nastavení prostřednictvím evidence školních v menu Rozvrh a suplování - Školní akce - Evidence školních akcí. Návod na založení školní akce "jarní prázdniny" naleznete na tomto odkazu (viz. bod 9). 

Nepromítlo se Vám nastavení jarních prázdnin do rozvrhu a třídní knihy, přestože máte v Kalendáři organizace prázdniny nastaveny?

V tomto případě je řešením ruční nastavení jarních prázdnin pomocí školní akce typu „Zrušení výuky“.

Nejdříve je však nutné v Kalendáři organizace nastavit na období prázdnin ve sloupci druhu výuky variantu „vyučuje se“. Poté vstoupit na Rozvrh a suplování - Rozvrh - Tvorba rozvrhu a provést Aktualizaci kalendáře pouze na období jarních prázdnin. Tímto krokem se vrátí výuka do Kalendáře a je možné přistoupit k nastavení školní akce typu "zrušení výuky".

 

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...